Vuosi 2012

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2012

Yleistä

Vuosi 2012 oli yhdistyksen 55. toimintavuosi. Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia olivat 22.5. tehty ”IT-retki” eli tutustuminen Turun IT-historiaan evl. (evp.) Tuukka Alhosen johdolla, syysampumatapahtuma 20.10 sekä yhdistyksen nettisivujen valmistelu marraskuussa.

Hallitus ja yhdistyksen edustaminen

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Jani Rättö sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Seppo Mäkikangas (ampuma-/aseupseeri), Antti Honkasaari (veteraaniasiat), Juha Jäppinen ja Antti Fager-Pintilä. Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen. Hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden aikana: 13.2., 8.5. ja 3.10.

Puheenjohtaja Osmo Eerola edusti yhdistystä piirihallituksen ja piirin yleiskokouksissa. Joulukuussa piirihallitus perusti piirien yhteisen koulutustoimikunnan ja valitsi Osmo Eerolan yhdessä Turun reserviupseerien Jari Piilin kanssa edustamaan reserviupseereita toimikunnassa.

Jäsenistö

Vuoden 2012 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 84 ja vuoden lopussa 86. Jäsenistön ikäjakauma on esitetty kuvassa 1.

V-S sotilasalueen 4.6. ylentämistilaisuus pidettiin Kaarinassa Hovirinnan koululla. Tilaisuudessa yhdistystä edusti Osmo Eerola. Yhdistyksen jäsen Ari-Pekka Lehtonen ylennettiin reservin kapteeniksi (6.12.) Alastarolla 5.12. pidetyssä ylentämistilaisuudessa. Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen, professori Jaakko Säkö poistui keskuudestamme 23.4.2012. 88 vuoden iässä. Yhdistys lähetti surunvalitteluadressin omaisille.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen on pyritty järjestämään mielenkiintoinen tutustumiskohde keväällä ja puolustusvoimien toimintaan liittyvä esitelmätilaisuus syksyllä. Yhdistys vastasi vuonna 2012 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2012 Liedon Vanhalinnassa Liedossa. Kokoukseen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä. Ennen kokousta tutustuttiin Vanhalinnaan sekä  Turkulaisen asehistoriallisen yhdistyksen Arma Aboan kokoamaan asenäyttelyyn. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2011 hallitukselle ja tilivelvollisille. Kevätkokouksessa hyväksyttiin hallituksen laatima yhdistyksen strategia 2012–2014. Vuoden 2011 upseerin palkinto luovutettiin Jouko Virralle Piikkiöstä.

Syyskokous pidettiin 15.11.2012 LähiTapiolan tiloissa Turussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokoukseen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä. Reserviläisiä tilaisuuteen osallistui yhdeksän jäsentä. Kokouksen aluksi kuultiin kaksi näkökulmaa tämän päivän sotilaskoulutukseen: Kersantti Jyrki Eerola kertoi aiheesta ”Apukouluttajana SPOL AUK:ssa” ja kadetti Lauri Eerola aiheesta ”Kadettina Maanpuolustuskorkeakoulussa”.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2013 toiminta-suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2013 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Jani Rättö. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Antti Honkasaari, Juha Jäppinen, Seppo Mäkikangas, Antti Fager-Pintilä ja Ilkka Lehmus. Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varatilintarkastajiksi Jouko Virta ja Jouko Tuomarila .

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Yhdistyksen omistamat aseet ovat Seppo Mäkikankaan hallussa ja vastuulla. Yhdistykselle hankittiin uusi tilavampi asekaappi keväällä 2012.

Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Heernummen radalla Piikkiössä järjestettiin yhdessä reserviläisten kanssa 8.5. radan kevätsiivoustalkoot. Samalla pidettiin hallituksen ”kenttäkokous”.

Yhdistyksen syysampumatapahtuma järjestettiin Heernummen radalla 20.10. Tapahtuma keräsi kymmenkunta innokasta ampujaa kertaamaan reserviläisen perustaitoja sotilaskiväärien ja käsiaseiden käsittelyssä ja niillä ampumisessa.

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin kautta. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Sähköpostin kautta jaettuja tiedotteita julkaistiin 8.3., 30.4., 26.5., 15.10. ja 29.10.). Kustannussyistä vuonna 2012 ei lähetetty postitse tiedotteita.

Kerhon sähköpostiosoite on  pkresups@luukku.com. Nettisivujen rakentamistalkoot pidettiin LähiTapiolan saunalla 24.11. Iltapäivän aikana saatiin alustavat nettisivut aikaiseksi RUL:n mallin ja ohjeiden avulla (osoite https://www.rul.fi/piikkio-kaarina/ ). Lopullisten julkaisukelpoisten sivujen laatiminen siirrettiin alkuvuoteen 2013. Yhdistyksellä on ollut, yhtenä ensimmäisistä Suomessa, aiemmin nettisivut Turun yliopiston palvelimella osoitteessa http://staff.cs.utu.fi/pkru/ (vieläkin luettavissa) sekä vuoteen 2011 asti osoitteessa http://pkresups.suntuubi.com.

Talous

Yhdistyksen talous tukeutuu edellisten vuosien ja vuosikymmenien järkeviin sijoitusratkaisuihin. Jäsenmaksuista tulee merkittävin osa tuloista. Vuoden 2012 jäsenmaksu oli 32 € varsinaisilta jäseniltä. Jäsenmaksu jakaantui seuraavasti: RUL:n osuus 12 €, Reserviläinen lehti 6,50 €, V-S piiriyhdistyksen osuus 4 €, Parivartio-lehti 5 € ja yhdistyksen osuus 4,50 €. Talous jäi vuodelta 2012 xxx euroa alijäämäiseksi.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä jouluaaton kunniavartiot Piikkiön sankarihaudalle. Järjestelyistä vastasi Tapani Pessala. Itsenäisyyspäivänä yhdistys järjesti kunniavartion Kuusiston kirkon sankarihaudalla, jossa vartiossa olivat Osmo ja Lauri Eerola. Jouko Virta kantoi Suomen lippua Piikkiön sankarihaudalla järjestetyssä itsenäisyyspäivän tilaisuudessa.

Yhdistyksen hallitus 4.3. 2013.