Järjestötoiminta

Toimintasuunnitelma 2018 / järjestötoiminta

Yhdistyksen jäsenmäärä on n. 85 maksanutta henkilöjäsentä, joista aktiivisesti yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuu 10-15 jäsentä. Järjestötoiminnan tavoitteena on turvata jäsenmäärän kehitys, kasvattaa tilaisuuksiin osallistuvien jäsenten määrää ja aktivoida varsinkin nuorempia jäseniä toimintaan. Yhdistys huomioi jäsenistön tasavuosimerkkipäivät ja reservin ylennykset sikäli, kun ne tulevat ajoissa yhdistyksen tietoon.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous (31.3. mennessä) ja syyskokous (15.12. mennessä). Nämä kokoukset järjestetään yhteistyössä Kaarinan-Piikkiön Reserviläisten kanssa siten, että tilaisuuksien alussa on esitelmä ajankohtaisesta aiheesta tai tutustuminen mielenkiintoiseen kohteeseen. Kumpikin yhdistys vuorollaan vastaa järjestelyistä.

Perinteinen kevätretki johonkin lähiseudun sotilashistorialliseen kohteeseen ja joulukuun saunailta järjestetään, jos ilmoittautuneita saadaan riittävästi.