Vuosi 2018

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2018

Yleistä

Yhdistyksen perustamisesta tuli 14.4.2018 kuluneeksi 60 vuotta. Vuosi 2018 oli myös Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuosi. Valmistautuminen 60-vuotisjuhlaan, joka pidettiin 15.9. Kuusiston Maamiesseurantalolla, historiikin tietojen keruu ja kirjoittaminen sekä tukimainosten hankinta sävyttivät vuoden toimintaa. Muita merkittäviä tapahtumia olivat osallistuminen 26.5. messuosastolla Piikkiö –päiville, erilaiset ampuma-tapahtumat, osallistuminen Kesäyön ja Nijmegenin marssiin sekä joulusauna 12.12. Kaarinan uimahallin saunalla.

Hallitus

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Henry Lipponen sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Juha Jäppinen, Henry Lipponen, Seppo Mäkikangas, Kai Rouvali ja Jani Rättö. Toiminnantarkastajina toimivat Lauri Partanen ja Hannu Grönholm. Hallitus kokoontui viralliseen kokoukseen yhdeksän kertaa vuoden aikana: 9.1., 13.2., 17.4., 12.6., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9. ja 7.11. Runsasta kokoontumista vaati sekä historiikki että juhlien valmistelu.

Jäsenistö ja huomionosoitukset

Vuoden 2018 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 82 ja vuoden lopussa 84. Erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 100 henkilöä, joista osa naapurikerhojen jäseniä ja merkittävä osa yhdistyksen samoja aktiivijäseniä. Suurin yksittäinen tapahtuma oli 60-vuotisjuhlat 15.9., johon osallistui 49 kutsuvierasta, jäsentä ja seuralaista. Vuoden toiminnan päättävä perinteinen jäsenistön joulusauna pidettiin Kaarinan uimahallin saunalla 12.12. Tilaisuuteen osallistui 11 jäsentä.

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa 15.9.2018 kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Jouko Virta ja kunniajäseniksi kutsuttiin Antti Honkasaari, Lauri Partanen ja Tapani Pessala.

Yhdistyksen pöytästandaari luovutettiin 15.9.2018 evl. Joni Lindemanille (Puolustusvoimien Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö), jäsen Juha Jäppiselle (60 v.) sekä Hannu Grönholmille (pitkäaikainen tilin- ja toiminnantarkastaja).

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Yhdistys vastasi vuonna 2018 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa poikkeuksellisesti vasta 15.5.2018 Piikkio Works Oy:n uusissa tiloissa. Kokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle ja tilivelvollisille. Puheenjohtaja esitteli historiikkityötä ja 60-vuotisjuhlaprojektin. Vuoden 2017 upseerin palkinto luovutettiin Juha Jäppiselle.

Syyskokous pidettiin 13.11.2018 LähiTapiolan uusissa Brahenkadun tiloissa Turussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokouksen aluksi kuultiin Ilkka Lehmuksen vakuutustervehdykset ja Osmon esitys historiikin kokoamisesta sekä näytettiin 60-vuotisjuhlakuvia. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2018 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Henry Lipponen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Jäppinen, Ilkka Lehmus, Seppo Mäkikangas, Kai Rouvali, Jani Rättö. sekä uutena Jussi Mäkikangas. Toiminnantarkastajiksi valittiin Harri Koponen ja Jari Forsell sekä Lauri Partanen ja Hannu Grönholm varalle.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Kaarinan Riistatalon ampumasimulaattorilla harjoiteltiin 1.3. yhdeksän jäsenen voimin. Heernummen radan kunnostustalkoot pidettiin 24.4. ja radalla järjestettiin perinteinen ”juhannuspamaus” harjoittelutilaisuus 28.6.

Urheilutoiminta

Kesäyön marssitapahtumaan Porissa 26.5. osallistui Henry Lipponen 25 km marssille. Jani Rättö osallistui Hollannin Nijmegenin marssille sotilassarjassa 4 x 40 km tiettävästi ensimmäisenä yhdistyksemme jäsenenä, joka on marssinut tämän vaativan marssin läpi.

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin, facebookin ja nettisivujen kautta. Tiedotusvastaavana toimi Juha Jäppinen. Nettisivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Kerhon sähköpostiosoite on [email protected]. Seppo Mäkikangas on ylläpitänyt yhdistyksen facebook -sivuja. 60-vuotisjuhlaan lähetettiin postitse kutsu kaikille jäsenille ka kutsuvieraille.

Talous

Yhdistyksen talous vuonna 2018 perustui jäsenmaksutuloihin ja edellisten vuosien aikana kertyneisiin säästöihin. Vuoden 2018 jäsenmaksu oli 37 €. Jäsenmaksusta 14 € oli liittomaksun osuus, 8,50 € Reserviläinen -lehden osuus, 4,50 € oli piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus ja 4,50 € yhdistyksen osuus.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä kunniavartiot Piikkiön ja Kuusiston sankarihaudalle. Yhdistyksen jäsenistä vartioihin osallistuivat:

6.12. Piikkiö: Ilkka Lehmus ja Henry Lipponen, lipunkantajana Jouko Virta

6.12. Kuusisto: Seppo Mäkikangas ja Jussi Mäkikangas

24.12. Piikkiö: Jani Rättö, Henry Lipponen, Tapani Pessala ja Jouko Virta

24.12. Kuusisto: Seppo ja Jussi Mäkikangas, sekä Osmo ja Lauri Eerola.

60-vuotisjuhlat ja historiikki

Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit ry juhli 60-vuotista toimintaansa lauantaina 15.9.2018. Juhlat aloitettiin seppeleenlaskulla Piikkiön sankarihaudalle. Yhdistyksen seppeleen laski puheenjohtaja Osmo Eerola. Kunniavartiossa olivat Joni Juusela sekä Jussi Mäkikangas.

Iltajuhlaa vietettiin Kuusiston Maamiesseurantalolla. Paikalla oli 50 jäsentä ja kutsuvierasta. Lippufanfaarin tahdittamana kunniajäseniksi kutsut Lauri Partanen ja Tapani Pessala toivat Suomen lipun tilaisuuteen. Puheenjohtaja korosti tervetuliaissanoissaan, että reserviläisjärjestöt ovat rauhan työssä pahimman varalle. Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti toi liiton tervehdyksen tilaisuuteen:

”Reserviupseerikoulutusta on Suomessa järjestetty yli sadan vuoden ajan. Reserviupseeritoiminta on aikojen alussa perustunut pääosin neljään toimintamuotoon: maastourheiluun, ammuntaan, koulutukseen ja järjestötoimintaan. Perustana kaikelle tälle toiminnalle on ollut perinnetoiminta. Vuosien saatossa yhdistysten toimintamuodot ovat säilyneet varsin muuttumattomina. Samoja asioita tehdään kerhoissa edelleen, lähes vuosisata myöhemmin. Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit toimii aktiivisesti kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Olette toiminnassa piiritason kärkiyhdistyksiä. Haluankin kiittää kerhon aktiiveja hyvin tehdystä työstä!”

Juhlapuheen piti Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Joni Lindeman. Hän käsitteli puheessaan aluetoimiston tehtäviä: asevelvollisuusasioiden hoitoa, kutsuntojen järjestämistä, viranomaisyhteistyötä, varautumista ja paikallispuolustusta. Paikallispuolustus näkyi ja kuului syyskuun alussa Turun seudulla, kun useamman viranomaisen ja Puolustusvoimien yhteisharjoituksessa omat Suomen lipputunnuksin varustetut vihreät miehet ilmestyivät katukuvaan ja virastojen edustoille ja saariston siltoja vartioimaan. Lindeman käsitteli puheessaan myös turvallisuustilannetta lähialueilla sekä kansalaisten kriisitietoisuuden ja poikkeusoloihin varautumisen tärkeyttä: sähkön katkeaminen johtaa aika nopeasti veden ja viestintäyhteyksien katkeamiseen ja sitten alkaakin olla yhteiskunta aika sekaisin.

Juhlissa julkaistiin juhlakirja ja historiikki ”Rauhan työssä pahimman varalle, Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit ry 1958-2018. Juhlakirja on tehty talkoovoimin ja sen on toimittanut Osmo Eerola:

”Yhdistyksen hallitus aloitti aineiston koonnin loppuvuodesta 2017. Yhdistyksen arkisto käsittää n. 20 mapillista asiakirjoja. Hallituksen jäsenet laativat jokaisesta toimintavuodesta tiivistelmän vuoden keskeisistä tapahtumista. Lisäksi haastateltiin aikaisempia puheenjohtajia ja aktiivijäseniä. Varhaisesta toiminnasta ei ole juuri valokuva-aineistoa löydetty, mutta 90-luvulta alkaen on yhdistyksen valokuva-albumi, josta otoksia on sisällytetty historiikkiin.”

Vuosikymmenten saatossa perustoiminta on ollut hyvin samanlaista, mutta eri aikakaudet ovat toki tuoneet omia mausteitaan toimintaan. Yhdistystä oli perustamassa vuonna 1958 vielä sodan käyneitä miehiä. Perustava kokous pidettiin huhtikuun 14. päivänä vuonna 1958 reservin luutnantti Anton Ahtikarin kotona Piikkiössä. Yhdestätoista perustajajäsenestä on vielä elossa Tapio Kokkala Piikkiöstä.

Historiikin toimittanut Osmo Eerola on kirjoittanut reserviläisen näkökulmasta myös katsauksia eri aikakausien talous- ja turvallisuustilanteesta, Puolustusvoimien kalustohankinnoista ja koulutusuudistuksista sekä puhelin- ja tietotekniikan huimasta kehityksestä. Kaikki nämä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös yhdistyksen ja yksittäisen reserviupseerin toimintaedellytyksiin ja toimintatapoihin.

Reserviupseeritoiminta yhdistää vanhoja ja nuoria, yhdistyksen kokeneimmat jäsenet ovat olleet mukana 1960-luvulta lähtien ja jaksavat vielä toimia aktiivisesti. Nuorimmat jäsenet ovat juuri varusmiespalveluksesta kotiutettuja, kuten seppeleenlaskussa kunniavartiossa olleet vänrikit Joni Juusela ja Jussi Mäkikangas. Yhdistyksen jäsenmäärä lähti nopeasti kehittymään perustamisvuoden 15 jäsenestä: vuonna 1978 oli jo 40 jäsentä ja vuonna 2004 kaikkiaan 85 jäsentä, johon lukuun jäsenmäärä on vakiintunut 2000-luvulla. Alkuvuosikymmeninä yhdistyksen rinnalla toimi puolisoista koostuva Reserviläisten naiset.

Juhlissa palkittiin pitkäaikaista ja merkittävää yhdistystason maanpuolustustyötä tehneitä jäseniä. Yhdistys kutsui kunniapuheenjohtajaksi Jouko Virran. Hän on toiminut varapuheenjohtajana vuosina 1968-1975 ja puheenjohtajana 1976-1987 ja ollut vuosikymmeniä mukana toiminnassa. Kunniajäseniksi kutsuttiin Antti Honkasaari, Lauri Partanen ja Tapani Pessala.

Antti Honkasaari on toiminut yhdistyksessä, ollut hallituksessa vuosina 1978-2015 ja näistä sihteerinä 1988-2003. Antti on edelleenkin aktiivinen kävijä yhdistyksen tilaisuuksissa.

Lauri Partanen liittyi yhdistyksen jäseneksi lokakuussa 1960. Hallituksessa hän on vaikuttanut 1983-1993. Lauri on myös pitkäaikainen tilintarkastaja ja edelleenkin toiminnantarkastaja.

Tapani Pessala on toiminut yhdistyksessä, ollut hallituksessa vuosina 1969-1991 ja on edelleenkin aktiivinen kävijä yhdistyksen tilaisuuksissa. Tapani on hoitanut vuosikymmeniä aivan viime vuosiin asti joulun kunniavartiojärjestelyitä Piikkiössä.

Kaarinan kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Janne Aso, Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin tervehdyksen puheenjohtaja Johannes Kossila, Pargas Reservofficerare rf:n Ole Bergen, Kaarinan-Piikkiön Reserviläisten Pauli Hyytiäinen ja Kaarinan-Piikkiön Sotaveteraanit ry:n tervehdyksen Eero Ahtikari.

Tilaisuuden isänmaallisesta musiikkitarjonnasta vastasivat Kuusiston puhaltajat sekä NMKY:nmieslaulajat Namikatse. Arvokkaan tilaisuuden juonsi seremoniamestarina toiminut Seppo Mäkikangas. Juhlien virallinen osuus päättyi yhteisesti laulettuun Maamme-lauluun ja lipun poistumiseen, mutta tilaisuus jatkui vielä pitkään jäsenten muistellessa menneitä tapahtumia ja vaihtaessa kuulumisia.

Juhlien ja historiikin budjetoinnista huolehti Juha Jäppinen ja mainostulojen hankintakampanjasta Henry Lipponen. Historiikki ja juhlat pysyivät budjetissa.