Vuosi 2014

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2014

Yleistä

Vuosi 2014 oli yhdistyksen 57. toimintavuosi. Vuoden merkittäviä tapahtumia olivat keväällä käynnistetyt kuukausittaiset kerhoillat sekä kevään ja syksyn ampumatapahtumat. Vuoden 2014 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 80 ja vuoden lopussa 84.

Hallitus ja yhdistyksen edustaminen

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Jani Rättö sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Antti Fager-Pintilä, Antti Honkasaari, Juha Jäppinen, Seppo Mäkikangas ja Jani Rättö. Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen ja varalla Jouko Virta sekä Jouko Tuomarila. Hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden aikana: 22.1., 26.2., 23.4., 24.9. ja 4.11. Puheenjohtaja Osmo Eerola edusti yhdistystä piirihallituksen ja piirin kokouksissa. Osmo Eerolan toimi vuoden 2014 piirien yhteisen koulutustoimikunnan puheenjohtajana.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Yhdistys vastasi vuonna 2014 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.3.2014 Tuorlan majatalossa Piikkiössä. Kokouksen aluksi kuultiin esitelmä Atlanta-operaatiosta (Somalian ”merirosvojahti”). Kokoukseen osallistui 7 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2013 hallitukselle ja tilivelvollisille. Vuoden 2013 upseerin palkinto luovutettiin Antti Fager-Pintilälle.

Syyskokous pidettiin 20.11.2014 LähiTapiolan tiloissa Turussa. Kokouksen aluksi kuultiin Turun reserviupseerien puheenjohtajan Juha-Pekka Voipion esitys  Turun yhdistyksen toiminnasta ja jäsenkyselyn tuloksista.  Kokoukseen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2015 toiminta-suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2015 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Antti Fager-Pintilä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Antti Honkasaari, Juha Jäppinen, Seppo Mäkikangas, Jani Rättö sekä Ilkka Lehmus. Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varatilintarkastajiksi Jouko Virta ja Jouko Tuomarila.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Heernummen radalla Piikkiössä järjestettiin 20.5. jäsentutustumistapahtuma, jossa ammuttiin 0.22 ja kiväärikaliberin aseilla. Tilaisuuteen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen syysampuma- tapahtuma järjestettiin Heernummen radalla 25.10.

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin, kotisivujen ja facebookin kautta. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Joulukuussa lähetettiin kirjeitse kutsu tammikuun jäsenaktivointi-iltaan valitulle kohderyhmälle. Kerhon sähköpostiosoite on  pkresups@luukku.com. Yhdistyksen kotisivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola ja Seppo Mäkikangas on ylläpitänyt yhdistyksen facebook -sivuja.

Talous

Yhdistyksen talous tukeutuu edellisten vuosien ja vuosikymmenien järkeviin sijoitusratkaisuihin. Jäsenmaksuista tulee merkittävin osa tuloista. Yhdistyksen varsinaisen henkilöjäsenen maksu vuonna 2014 oli 34 euroa. Jäsenmaksu jakaantui seuraavasti: RUL:n osuus 12 €, Reserviläinen lehti 7,50 €, V-S piiriyhdistyksen osuus 4,50 €, Parivartio-lehti 5,50 € ja yhdistyksen osuus 4,50 €. Talous jäi vuodelta 2014 133,61 € alijäämäiseksi.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä jouluaaton kunniavartiot Piikkiön sankarihaudalle yhdessä reserviläisten kanssa. Järjestelyistä vastasi nyt Antti Honkasaari. Itsenäisyyspäivänä ja jouluna yhdistys järjesti kunniavartion Kuusiston kirkon sankarihaudalla, jossa vartiossa olivat Seppo Mäkikangas ja Osmo Eerola (6.12.) sekä Jyrki ja Osmo Eerola (24.12.). Jouko Virta kantoi Suomen lippua Piikkiön sankarihaudalla järjestetyssä itsenäisyyspäivän tilaisuudessa.

Yhdistyksen hallitus 25.2. 2014.