Teksti: Reserviupseeriliitto

Etelä-Häme ja Vaasa liikunnan kärkipiirit 2020

Etelä-Häme ja Vaasa voittivat reserviupseeripiirien väliset kilpailut vuonna 2020. Kalevan malja luovutetaan liiton parhaalle piirille reserviläisliikunnassa. Taistelukoulun kilpi luovutetaan aktiivisimmalle piirille kuntoliikunnassa. Poikkeusvuosi 2020 näkyi myös piirien välisissä kilpailuissa, sillä molempien kilpailujen tulokset laskettiin osin uusituilla kriteereillä.

Liikunnan parhaat piirit julkistettiin liittovaltuuston kevätkokouksen yhteydessä 17.4. Etäyhteyksillä järjestetyssä kokouksessa hyväksyttiin myös RUL:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

Piirien välisten kilpailujen tulokset

Kalevan malja 

Kalevan malja luovutetaan liiton parhaalle piirille reserviläisliikunnassa. Kiertopalkintona olevan malja luovutti aikoinaan vakuutusyhtiö Kaleva Suojeluskuntapiirien väliseen kilpailuun. Ensimmäisenä nimensä maljaan sai Kymenlaakson Suojeluskuntapiiri vuonna 1927. Reserviupseeripiirien  välisessä kilpailun palkintona malja on ollut vuodesta 1966, jolloin sen voitti Etelä-Häme.

Yleismestaruutta laskettaessa Reservin ampumamestaruuskilpailujen yleismestaruus sekä eri lajien joukkuekilpailut. Lisäksi huomioitiin toimintalomakkeelta poimitut tiedot kilpailutoimintaan osallistuneiden henkilöiden määrästä. Nämä luvut suhteutettiin piirin jäsenmäärään.

Koronaepidemian johdosta viime vuonna jäi järjestämättä mm. talvi- ja syysjotos sekä SRA- ja palvelusaseammunnat, jotka on aikaisemmin huomioitu Kalevan maljan pisteissä.

Kalevan maljan tulokset 2020

 Sijoitus, Piiri, Ampumamestaruuskilpailut, Kilpailutoiminta, Yhteensä

1 Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry               17                 19                 36

2 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry             20                 9                    29

3 Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry              18                 11                 29

4 Lapin Reserviupseeripiiri ry                               12                 16                 28

5  Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry      19                 8                    27

6  Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry                  9                    17                 26

7  Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry                  10                 14                 24

8 Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry               16                 6                    22

9 Helsingin Reserviupseeripiiri ry                        15                 7                    22

10 Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry0                   20                 20

11 Satakunnan Reserviupseeripiiri ry                 0                    18                 18

11 Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry     13                 5                    18

13 Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry            7                    10                 17

13 Päijät-Hämeen Reservipiiri ry                          14                 3                    17

15 Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry        0                    15                 15

16 Kainuun Reserviupseeripiiri ry                        0                    13                 13

16 Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry                 11                 2                    13

18 Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry    8                    4                    12

18 Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry                 0                    12                 12

20 Vaasan Reserviupseeripiiri ry                          0                    0                    0

 Taistelukoulun kilpi

Taistelukoulun kilpi on ollut RUL:n piirien välisen kuntokilpailun palkintona vuodesta 1983. Ensimmäisenä nimensä kilpeen sai Satakunnan Reserviupseeripiiri.

Taistelukoulun kilpi luovutetaan aktiivisimmalle piirille kuntoliikunnassa. Vuonna 2020 kilpailussa huomioitiin prosenttiammunta sekä toimintalomakkeelta tilastoidut kenttäkelpoisuus- ja kuntoliikuntaosallistujamäärät, jotka suhteutettiin piirin jäsenmäärään.

Aikaisemmin kilpailussa huomioitiin mm. sähköisen kuntokortin käyttöönotto, mutta tämä järjestelmä poistui käytöstä viime vuonna.

Taistelukoulun kilpitulokset 2020

Sijoitus,  Piiri, Prosenttiammunta, Kenttäkelpoisuus, Kuntoliikunta, Yhteensä

1 Vaasan Reserviupseeripiiri ry                            19                 20                 19                 58

2 Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry               20                 11                 17                 48

3 Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry                   17                 19                 10                 46

4 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri Ry            12                 8                    20                 40

5 Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry               14                 6                    16                 36

6 Kainuun Reserviupseeripiiri ry                          15                 7                    14                 36

7 Lapin Reserviupseeripiiri ry                               9                    16                 11                 36

8 Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry              6                    18                 12                 36

9 Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry      16                 10                 7                    33

10 Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry   1                    14                 18                 33

11 Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry            18                 12                 3                    33

12 Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry 3                  17                 13                 33

13 Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry                 11                 15                 6                    32

14 Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry    10                 3                    15                 28

15 Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry       4                    1                    20                 25

16 Päijät-Hämeen Reservipiiri ry                         13                 4                    8                    25

17 Satakunnan Reserviupseeripiiri ry                7                    9                    9                    25

18 Helsingin Reserviupseeripiiri ry                     2                    13                 4                    19

19 Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry                5                    5                    5                    15

20 Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry                 8                    2                    0                    10

 Kalevan maljan ja Taistelukoulun kilven sääntöjä tarkennetaan kuluvan vuoden aikana.