Teksti: Janne Kosonen

Halkilahti: Kertausharjoitusten määrä ja laatu varmistettava

Puolustusjärjestelmämme uskottavuus vaatii riittävän määrän laadukkaita kertausharjoituksia. Harjoitusten määrä on nousemassa muutaman katastrofivuoden jälkeen välttävälle tasolle vuonna 2015. Harjoitusten laatua voidaan parantaa paitsi henkilökunnan koulutuksella myös reserviläisten osaamisen aikaisempaa paremmalla hyödyntämisellä, toteaa Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti.

Halkilahti viittasi puheessaan puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloisen esitykseen valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 10.3. Puheloinen painotti yleisen asevelvollisuuden merkitystä maamme puolustusratkaisun perustana. Yleiseen asevelvollisuuteen liittyy laaja kenttäarmeija ja sen koulutustason ylläpito. Puolustusvoimauudistukseen sisältyy ajatus reserviläisten asiantuntemuksen parempi hyödyntäminen kertausharjoitusten suunnittelussa. Yhtä lailla tärkeää on reserviläisten monipuolisen siviiliosaaminen huomioiminen nykyistä paremmin.

– Kertausharjoitusten määrä ei tulevaisuudessakaan tule yksin riittämään reserviläisten sotilasosaamisen tason ylläpitämiseen, Halkilahti epäili. Reserviläisten osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisessä tulee kertausharjoitusten lisäksi korostumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tarjoama koulutus sekä reserviläisten omaehtoinen kouluttautuminen, Halkilahti painotti. Näihinkin elementteihin puolustusvoimauudistus tuo parannuksia.

– Erityisesti ensimmäisten joukkotuotantosijoitusten jälkeisten sa-tehtävien määrä vähenee. Näihin tehtäviin tulee valita reserviläisiä, jotka haluavat ja pystyvät kehittämään omaan osaamistaan ja toimintakykyään vapaaehtoisesti. Osallistuminen MPK:n koulutukseen, omaehtoinen kouluttautuminen puolustusvoimien avoimessa oppimisympäristössä sekä oman kenttäkelpoisuuden ylläpito ovat reserviläisille keinoja osoittaa omaa aktiivisuuttaan. Tämä aktiivisuus puolustusvoimien pitää pystyä huomiomaan, Halkilahti vaati. Hän puhui RUL:n 15.3. liittohallituksen kokouksessa Helsingissä.