Kuva: Harri Kettunen Teksti: Reserviupseeriliitto

Haku kesän kansainvälisiin tapahtumiin on auki

Suomen Reserviupseeriliitto valitsee ja lähettää Suomen edustajat CLA-, YROW-, JMROW- ja CIMEX-tapahtumiin. Kunkin tapahtuman tarkempi kuvaus löytyy alempaa tältä sivulta. Tapahtumat järjestetään Naton reserviupseerien järjestö CIOR:n kesäkongressin yhteydessä, poikkeuksena juuri ennen kongressia järjestettävä CLA.  

Tapahtumiin voivat hakea avoimella haulla kaikki ne RUL:n jäsenet, joilla on hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielitaito. Eduksi katsotaan tässä prioriteettijärjestyksessä: 

 1. rauhan tai sodan ajan tehtävä, jota tapahtumaan osallistuminen hyödyttää 
 2. aktiivisuus reserviupseeritoiminnassa 
 3. aktiivisuus vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa yleisesti, sekä 
 4. alle 40 vuoden ikä. 

Lisäksi hakijan on täytettävä seuraavat tapahtumakohtaiset kriteerit: 

 • CLA: ranskankielisellä linjalla edellytetään englannin lisäksi vähintäänkin auttavaa ranskan suullista ja kirjallista taitoa. 
 • YROW: osallistujan on oltava vuoden alussa alle 30-vuotias ja tunnettava myös englanninkielistä sotilassanastoa. 
 • JMROW: osallistujalla on oltava sopiva pohjakoulutus (lääkäri, eläinlääkäri, proviisori, hammaslääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi tai muu soveltuva). 

RUL valitsee kuhunkin tapahtumaan 2-4 osallistujaa, joiden osalta liitto vastaa osallistumismaksuista sekä matkakustannuksista Tallinnaan. Matkavakuutuksista ja tarvittavista matkustusasiakirjoista (passi) jokainen osallistuja vastaa itse.

Tapahtumiin osallistutaan sotilaspuvussa. Osallistujien on mahdollista kuitata tarvittava pukukokonaisuus lainaan liitolta, jos sellaista ei omasta takaa ole. 

Tapahtumien päivämäärät ja tapahtumapaikat ovat seuraavat:

 • CLA (14.-27.7.2024, ml. saapumis- ja lähtöpäivät, Tallinna, Viro) 
 • YROW (28.7.-3.8.2024, Tallinna, Viro) 
 • JMROW (28.7.-3.8.2024, Tallinna, Viro) 
 • CIMEX (26.-29.7.2024, Tallinna, Viro) 

CIOR Language Academy (CLA) 

CLA on kaksiviikkoinen kielikurssi, jolla painotetaan sotilaskäytössä tarvittavaa kieltä. Kurssin voi käydä joko englanniksi tai ranskaksi. Kurssilla voi suorittaa Naton STANAG 6001 -kielitestin, joka on suureksi hyödyksi, jos aikoo hakea kansainvälisiin tehtäviin, kuten sotilaalliseen kriisinhallintaan. Mikäli osallistuja haluaa suorittaa STANAG 6001 –kielikokeen, hän vastaa sen maksusta (50 €) itse. 

Kurssilaiset jaetaan tasoryhmiin lähtötason perusteella, joten myös hieman kankealla kielitaidolla voi hyvin hakea mukaan – etenkin ranskan kurssille, johon CIOR toivoo lisää osallistujia. Tavoitteellisena kielikurssina CLA edellyttää kuitenkin osallistujilta omaan oppimiseen panostamista kurssin aikana. 

CLA toimii myös hyvänä ensiaskeleena CIOR:in toimintaan. Koska se järjestetään ennen kesäkongressia, samana vuonna on mahdollista osallistua myös toiseen tapahtumaan. Kurssille osallistuu vuosittain noin sata kurssilaista, joten mahdollisuuksia verkostoitumiseen on runsaasti.  

Tuettujen osallistujien lisäksi RUL voi lähettää kurssille muutamia hakukriteerit täyttäviä kurssilaisia omakustanteisesti. Kurssimaksulla (550 €) he saavat kahden viikon opetuksen, majoituksen ja ruokailut. Halukkuutta tähän kysytään erikseen, kun tuetut kurssilaiset on ensin valittu. RUL:n tukemana CLA:han voi osallistua vain kerran, mutta omakustanteisia osallistumiskertoja ei ole rajattu. 

Young Reserve Officers Workshop (YROW) 

YROW on normaalisti kuusipäiväinen tapahtumakokonaisuus, jossa nuoret reserviupseerit eri puolilta maailmaa kohtaavat. Ohjelmaan kuuluu ryhmätöitä, huipputason siviili- ja sotilasjohtajien luentoja, tutustumiskäyntejä sekä runsas sosiaalinen ohjelma.  

YROW:issa osallistujille koulutetaan NATO:n periaatteet, organisaatio ja toimintatavat. Viikon aikana toteutetaan muun muassa yhden päivän mittainen simulaatio NATO:n päätöksenteosta. YROW osallistuu myös CIOR:in Symposiumiin, jossa on nimekkäitä esiintyjiä kertomassa ajankohtaisista sotilasaiheista. 

YROW toimii erinomaisena ensiaskeleena CIOR:in toimintaan nuorelle upseerille. Kurssille osallistuu vuosittain kymmeniä nuoria reserviupseereita kaikista NATO-maista, joten YROW on loistava mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten kollegoiden kanssa.  

Junior Medical Officer Workshop (JMROW) 

JMROW:n pääpaino on lääkintäupseerien tutustuttamisessa Natoon ja monikansalliseen toimintaympäristöön. Lisäksi tavoitteena on kehittää osallistujien operatiivisia suunnittelutaitoja sekä ryhmätyötaitoja ja harjaannuttaa esiintymistaitoja. Tapahtumaan osallistuu vuosittain n. 30-40 lääkintäalan reserviupseeria. 

JMROW alkaa ”NATO 101” -luentopaketilla, jossa osallistujille koulutetaan Naton periaatteet, organisaatio sekä toimintatavat. Osallistujat saavat alkuviikosta työstettäväksi lääkintäaiheisen operaation suunnittelun ryhmissä, ja loppuviikosta tuotos esitetään Nato-upseereille. 

JMROW osallistuu myös soveltuvilta osin CIOMR-puolen koulutukseen, kuten tieteellisen komitean (SciCom) luentosessioihin, sekä CIOR:in Symposiumiin, jossa on nimekkäitä esiintyjiä kertomassa ajankohtaisista sotilasaiheista. 

Viimeisenä päivänä on perinteisesti Battlefield Study Tour, eli päiväretki johonkin paikalliseen sotilashistorialliseen tai muuten aiheeltaan sopivaan kohteeseen kongressipaikan läheisyydessä. 

JMROW on nimestään huolimatta tarkoitettu kaikenikäisille ja -arvoisille lääkintäalan upseereille. Aiemmissa tapahtumissamme on ollut ihmisiä vänrikistä everstiluutnanttiin ja kaksikymppisistä kuusikymppisiin. Suomesta poiketen muissa Nato-maissa lääkintäupseereina on lääkärien, eläinlääkärien, hammaslääkärien ja proviisorien lisäksi sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja sekä muun kuin lääkintäalan ihmisiä, jotka toimivat lääkintähuoltoupseereina. 

Civil-Military Exercise (CIMEX) 

CIMEX-harjoitus kehittää siviilikriisinhallinnan yhteistoimintaa. Harjoituksen ohjelmaan kuuluu luentoja Naton CIMIC-toiminnan perusteista, pienryhmätöitä, tutustumiskäyntejä sekä soveltava harjoitusvaihe ns. pöytäharjoituksena. 

Hakeminen 

Avoimen haun tapahtumiin haetaan tällä hakulomakkeilla. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 15.4.2024 klo 23:59. 

Voit hakea useampaan kuin yhteen tapahtumaan, mutta kerro tällöin tapahtumien keskinäinen prioriteetti kohdallasi, jotta se voidaan ottaa huomioon valintoja tehtäessä.