Teksti: Reserviupseeriliitto

Kyselytutkimus reserviupseeriuudesta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tekee tutkimusta reserviupseeriudesta ja sotilasorganisaatiosta. Tutkimuksen suorittavat KTT Sampo Tukiainen ja KTM Jukka Mattila. Tutkimus tehdään internetissä tapahtuvana kyselytutkimuksena. Kysely tehdään yhteistyössä RUL:n kanssa.

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää reserviupseeriuden merkitystä yksilölle sekä lisätä ymmärrystä, kuinka hierarkkinen organisaatio elää ja rakentuu yksilöiden subjektiivisten kokemusten mukaan. Reserviupseeriudessa kiinnostaa myös sen sijoittuminen siviilimaailman ja sotilasmaailman välimaastoon, reserviin.

Vastaajakunnaksi on valittu Reserviupseeriliiton koko jäsenistö. Jäsenet saavat sähköpostiviestin, jossa on henkilökohtainen linkki itse kyselyyn.Tutkimuksessa on 37 kysymystä, joiden vastaamiseen menee aikaa 10 – 15 minuuttia. Toivomme, että vastaamalla tähän kyselyyn olisit omalta osaltasi mukana lisäämässä tieteellistä tietoa sotilas- ja siviilijohtamisen ajankohtaisista kysymyksistä. Tutkimukseen voi vastata 11.2. saakka.