Teksti: Reserviupseeriliitto

Liittojen ajankohtaiskyselyn mukaan Venäjä ja Ukraina suurimpina huolenaiheina

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Maanpuolustusnaisten liiton ajankohtaiskyselyyn vastasi yli 8 300 järjestöjen jäsentä. Tulokset julkistettiin Yhteisin siivin -liittokokoustapahtuman tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä 18.11.2022.

Asiasta uutisoi ensimmäiseksi Reserviläinen, jonka jutun voit lukea täältä.

Yli 61 % vastaajista arvioi sotilaallisen tilanteen Suomen lähialueilla seuraavien kummenen vuoden aikana uhkaavammaksi. Venäjän viimeaikaiset toiminnot olivat vaikuttaneet Suomen turvallisuustilanteeseen vastaajien mielestä erittäin kielteisesti (40 %) tai melko kielteisesti (46 %). Turvallisuutta vähentäviksi tekijöiksi vastaajat katsoivat myös Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden sekä ulkomaisen omistuksen lisääntyminen Suomen talouselämässä. Vähiten huolta Suomen turvallisuudelle vastaajien keskuudessa aiheuttivat tilanne Afganistanissa sekä rasismi. Turvallisuutta lisääviksi tekijöiksi katsottiin Suomen liittyminen NATO:on sekä Suomen osallistuminen Pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön.

Sekä miehiä, että naisia koskettavaa asepalvelusta kannatti reilu kolmannes (35 %) vastaajista. Naiset (38 %) suhtautuivat tähän hieman miehiä (35 %) positiivisemmin, kun taas nuoret, 35-vuotiaat ja nuoremmat vastaajat, suhtautuivat asiaan vanhempia ikäpolvia suopeammin. Yli puolet vastaajista (63 %) oli nykyisen miehiä velvoittavan, naisille vapaaehtoisen asepalveluksen kannalla. Kutsunnat myös naisille ulottaisi koskemaan 42 % vastaajista.

Siihen, että Suomessa siirryttäisiin sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna suhtautui myönteisesti 44 % ja kielteisesti 38 %. Naisista tähän suhtautui myönteisesti 59 %.

Kysymykseen ”Jos Suomi joutuu tavanomaisin asein käytävään sotaan, niin millaiset mahdollisuudet katsoisitte Suomella olevan puolustautua?” maanpuolustusjärjestöjen edustajien enemmistö (57 %) vastasi ”melko hyvät”, mutta kun kysyttiin ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmisosallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” peräti 97 % kaikista vastanneista vastasi ”kyllä”.

Kyselyn toteuttaminen oli osa maanpuolustusjärjestöjen kolmen vuoden välein järjestettävää liittokokoustapahtumaa, joka järjestetään Jyväskylässä 17.-19.11.2022. Suomen Reserviupseeriliiton liittokokouksen keskeisimpiin tehtäviin kuuluu liittovaltuuston valitseminen tulevalle kolmivuotiskaudelle sekä sääntöuudistus.

Kyselyn tarkemmat tiedot ja tulokset pääset katsomaan täältä.