Teksti: Reserviupseeriliitto

Maanpuolustusrekisterin tunnukset uusitaan

Maanpuolustusjärjestöjen yhteisen jäsenrekisterin tunnukset uusitaan. Maanpuolustusrekisterin nykyisten tunnusten voimassaolo päättyy 30.11.2018, jonka jälkeen vanhentuneiden tunnusten tilalle voi hakea uusia. Taustalla on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), jota sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietosuojaa.

 

Maanpuolustusrekisterin sisältämät tiedot saadaan pääasiassa jäseniltä itseltään ja niitä täydennetään ja ylläpidetään piirien ja yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden toimesta. Jäsenet voivat itse täydentää ja korjata tietojaan rekisterissä. Suoran linkki Jäsenrekisterin eAsiointopalveluun löytyy tästä. Maanpuolustusrekisterin ylläpitäjänä toimii Reserviläisliitto jolta RUL ostaa jäsenrekisteripalvelut.

 

Uudet tunnukset voidaan antaa sellaiselle luottamus- ja toimihenkilölle, jolla on asemansa puolesta tarve rekisterin ja sen henkilötietojen käsittelyyn. Tunnuksia voi hakea yhdistyksen puheenjohtaja ja niitä annetaan lähtökohtaisesti 2-3 käyttäjätunnusta per yhdistys. Uudistuksen myötä tunnuksia ei enää anneta yhdistyksen sähköpostiosoitteelle vaan ainoastaan henkilökohtaiselle sähköpostille. Sähköpostin tulee myös olla sama mikä tunnusten saajalla on omissa tiedoissaan maanpuolustusrekisterissä. Omat tiedot on hyvä käydä tarkistamassa Jäsenrekisteristä ennen uusien tunnusten hakemista. Tunnukset ovat jatkossa voimassa kaksi vuotta kerrallaan.

 

Tunnusten uusiutuessa yhdistysten on hyvä nimetä henkilöt, jotka jatkossa käsittelevät jäsenrekisteriä ja muita luottamuksellisia tietoja. On syytä myös varmistaa, että nimetyt henkilöt ovat tietoisia tietosuoja-asetuksesta sekä jäsenrekisterin tietosuojaselosteen sisällöstä.

 

Uusia tunnuksia voi hakea Reserviläisliiton verkkosivujen kautta osoitteesta www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset. Yhdistyksen puheenjohtajan tulee hakea kaikille yhdistyksen nimetyillä jäsenrekisteristä vastaaville luottamushenkilöille tunnukset erikseen lomakkeen kautta. Lisätietoja antaa liiton järjestösihteeri Susanna Takamaa jarjesto (at) rul.fi.