Teksti: Janne Kosonen

Määrärahaleikkaukset vaarantavat vapaaehtoisen maanpuolustuksen

Hallituksen tällä viikolla käsittelemässä vuoden 2017 talousarvioesityksessä on vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoihin esitetty 20 prosentin leikkaus tämän vuoden tasoon verrattuna. Toteutuessaan tämä leikkaus uhkaa vakavasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toimintaedellytyksiä, totesi Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti puheessaan liittohallituksen kokouksessa Helsingissä lauantaina 3.9.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoja uhkaava 400 000 euron leikkaus vaikuttaisi erityisesti koulutuksesta vastaavan, julkisoikeudellisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toimintaan, mutta todennäköisesti leikkuri osuisi myös varsinaisten maanpuolustusjärjestöjen kohdalle.

Myös viime vuoden talousarvioesityksessä esitettiin leikkauksia vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Tuolloin eduskunta palautti joulukuussa MPK:n rahoituksen kokonaisuudessaan, kun taas muiden järjestöjen (RUL, RES, MPKL, NVL) valtionavustus putosi 15 prosenttia aiemmista lukemista.

MPK:n osalta tuo lähes 400 000 euron leikkausuhka on aiheuttanut jo toimenpiteitä. MPK:n hallitus päätti elokuun lopussa aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.

– On selvää, että tulevaisuuden suunnittelu on mahdotonta, jos vasta joulukuussa tulee varmistus seuraavan vuoden määrärahoista eli palauttaako eduskunta valtionvarainministeriön leikkaamat rahat lisäbudjetista.

MPK:n kurssien osallistujamäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet yhdistyksen julkisoikeudellisena aikana vuoden 2008 jälkeen. Samassa ajassa MPK:n valtiolta saama tuki on kuitenkin hieman laskenut. Tänä päivänä, kun maailman turvallisuuspoliittiset jännitteet ovat herättäneet kansalaisissa halun kehittää maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustaitoja, on koulutusorganisaatio MPK:n pystyttävä reagoimaan kasvaneeseen tarpeeseen. Tähän kysyntään on vaikea reagoida, jos samaan aikaan resurssien pienentyessä joudutaan organisaatiota ohentamaan, Halkilahti totesi.

Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen puolustus perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle. Puolustuksen uskottavuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa. Samassa hallitusohjelman kohdassa hallitus lupasi varmistaa kertausharjoitusten riittävän määrän. Lisäksi vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan. Nyt esitetyt leikkaukset ovat pahasti ristiriidassa hallitusohjelman kanssa.