Mika Hannula
Teksti: Reserviupseeriliitto

Mika Hannula on nimitetty MPKK:n dosentiksi

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen on 18.11.2011 nimittänyt Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan, professori Mika Hannulan Maanpuolustuskorkeakoulun dosentiksi Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokseen. Hannulan dosentuurin ala on tietojohtaminen.

Mika Hannula on Tampereen teknillisen yliopiston teknis-taloudellisen tiedekunnan dekaani sekä tiedonhallinnan ja logistiikan professori.

Samalla Puolustusvoimain komentaja nimitti TkT Henry Sivusuon  sotatalouden dosentiksi Sotatekniikan laitokseen ja TkT Kai Virtasen operaatiotutkimuksen dosentiksi Taktiikan laitokseen.

Ilmavoimien tutkimus- ja kehitysjohtajana työskentelevä Sivusuo on väitellyt vuonna 2006 tekniikan tohtoriksi Vaasan yliopistosta. Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa opettavana tutkijana työskentelevä Virtanen on väitellyt vuonna 2005 tekniikan tohtoriksi systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta.

Lisää aiheesta MPKK sivuilta tästä.