Teksti: Reserviupseeriliitto

MPK aloittaa hiljalleen koulutustoimintansa

Valtioneuvosto on väljentänyt kokoontumisrajoituksia siten, että 50 henkilön kokoontumiset ovat kesäkuun alusta (1.6.2020) lähtien mahdollisia. Uusi linjaus mahdollistaa viranomaisohjeiden puolesta esimerkiksi erilaiset tapaamiset sekä koulutuspaikkojen avaamisen hygienia- ja turvaohjeita noudattaen.

Tämä mahdollistaa Maanpuolustuskoulutus MPK:n koulutustoiminnan käynnistämisen vapaaehtoisten harjoitusten osalta Puolustusvoimien alueilla pääesikunnan ehtojen mukaisesti. Koulutus pyritään järjestämään mm. lähtökohtaisesti ulkotiloissa, esimerkiksi ampumaradoilla, tiloissa ja koulutuspaikoilla tulee olla mahdollisuus käsien pesuun tai vähintääkin käsidesiä käytettäväksi. Koulutustilaisuudet järjestetään niin, etteivät kurssilaiset ole kosketuksissa varusmiehiin tai Puolustusvoimien henkilökuntaan, eivätkä kurssilaiset käytä samoja tiloja heidän kanssaan. Lähikontaktia vaativat kurssit kuten EA-koulutus järjestetään aikaisintaan syyskaudella 2020.

MPK on tiedottanut koulutuksen käynnistymiseen liittyvistä seikoista omia piirejään ja toimijoitaan ja päivittää ohjeita turvallisen koulutuksen järjestämiseen liittyen. Lisätietoja koulutusten aloittamisesta MPK:n sivuilta.