Teksti: Reserviupseeriliitto

Nato-jäsenyyden vastustus vähentynyt

TIEDOTE

Reserviläisliitto (RES), Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) kartoittivat Taloustutkimuksella suomalaisten mielipiteitä maanpuolustuksesta. Lisäksi RES ja RUL selvittivät omien jäsentensä näkemyksiä vastaavilla maanpuolustukseen liittyvillä kysymyksillä.

Suomalaisten suhtautuminen puolustusliitto Natoon on muuttunut selvästi myönteisemmäksi verrattuna viime vuoteen. Nyt 62 prosenttia Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi liittyä nyt, mutta säilyttää mahdollisuus liittymiseen myöhemmin. Vastaava luku oli viime vuonna 44 prosenttia. Natoon kielteisesti suhtautuvien määrä puolestaan on vähentynyt selvästi verrattuna viime vuoteen. Nyt 20 prosenttia oli sitä mieltä, ettei Suomen pitäisi liittyä puolustusliiton jäseneksi. Viime vuonna vastaava luku oli 36 prosenttia.

Reserviläisjärjestöjen omissa kyselyissä Nato-jäsenyyden kannatus oli korkeammalla tasolla kuin Taloustutkimuksen kyselyssä. RES:n kyselyssä 35 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä nopeasti tai lähivuosina puolustusliiton jäseneksi. 39 prosenttia ei liittyisi nyt, mutta säilyttäisi mahdollisuuden liittymiseen myöhemmin. RUL:n vastaavassa kyselyssä 44 prosenttia kannatti Natoon liittymistä nopeasti tai lähivuosina. 44 prosenttia ei liittyisi nyt, mutta säilyttäisi liittymismahdollisuuden.

– Nato-jäsenyys on asia, joka jakaa reserviläisjärjestöjen jäsenten mielipiteitä selvästi. Jäsenten keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on kuitenkin jatkuvasti ollut suurempaa kuin muiden suomalaisten kohdalla, toteavat RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja RES:n toiminnanjohtaja Olli Nyberg.

 

Järjestöissä suurempi kannatus asevelvollisuuden ulottamiseksi myös naisiin

Kun Taloustutkimus kysyi mielipiteitä Suomen puolustusjärjestelmästä, niin nykyisenkaltainen järjestelmää kannatti kaksi kolmasosaa vastaajista. Sekä naisia että miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus sai kannatusta 17 prosenttia. Vastaavasti RES:n omassa kyselyssä nykyjärjestelmää kannatti lähes kaksi kolmasosaa, mutta molempia sukupuolia koskeva yleinen asevelvollisuus sai kannatusta jopa 30 prosenttia. RUL:n kyselyssä 70 % kannatti nykymallia ja 26 % molempia sukupuolia koskevaa yleistä asevelvollisuutta.

Sekä miehiä että naisia koskeva vapaaehtoinen asepalvelus ei saanut kannatusta reserviläisjärjestöissä, mutta Taloustutkimuksen kyselyssä tämä sai kannatusta 12 prosenttia. RUL:n vastaajissa tätä mallia kannatti vain 1 prosenttia ja RES:n vastaajissa 2 prosenttia.

– Nykyisellä puolustusjärjestelmällä on aktiivireserviläisten joukossa vankka kannatus. Kuitenkin sekä miehiä että naisia koskevan yleisen asevelvollisuuden kannatus on nuoremmissa ikäluokissa selvästi suurempaa kuin vanhemmilla vastaajilla, huomauttavat toiminnanjohtajat.

 

Näin tutkimus tehtiin

Taloustutkimus selvitti suomalaisten mielipiteitä maanpuolustuksesta 24.3.–31.3.2020 välisenä aikana. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 1 004 iältään 15–79 -vuotiasta suomalaista ja data painotettiin vastaamaan vastaavan ikäistä Suomen väestöä. Tutkimuksen virhemarginaali koko otoksen osalta on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

Koko tutkimusaineistoon pääset tutustumaan täältä.

Tutkimuksesta antavat lisätietoa:

Janne Kosonen, janne.kosonen@rul.fi tai 050 5810 819
Olli Nyberg, olli.nyberg@reservilaisliitto.fi tai 040 064 0755