Neuvottelukunta huolissaan reservin koulutuksesta

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunta antoi kevätkokouksessaan lausunnon liiton toiminnasta sekä kiinnitti huomiota erityisesti sijoittamattoman reservin mahdollisuuksiin saada koulutusta.

Lausunnossaan neuvottelukunta toteaa, että Suomen Reserviupseeriliiton arvot – isänmaallisuus, hyvä johtajuus, veteraanien perinnön vaaliminen ja yleisen asevelvollisuuden vaatimus, ovat oikeita ja yhä ajankohtaisia. Liiton toiminta ja talous ovat vakaalla pohjalla.

Neuvottelukunta toivoo, että RUL jatkaa ponnisteluja sijoitetun reservin riittävän ja monipuolisen jatkokoulutuksen varmistamiseksi. Koska sijoittamattoman reservin osuus jatkuvasti kasvaa, on pystyttävä entistä monipuolisemmin hyödyntämään vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Liiton on pyrittävä vaikuttamaan mahdollisesti toteutuvaan kodinturvakonseptiin siten, että se vahvistaa puolustusvalmiutta ja jo olemassa olevia vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimia. Neuvottelukunta haluaa, että liitto toimii myös jatkossa tarmokkaasti reservinupseerien edunvalvojana.

RUL:n neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa professori, lääkintämajuri Tapani Havia ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja, majuri Martti Ehrnrooth.