Teksti: Janne Kosonen

Palkitsemisrahaston ensimmäinen tunnustuspalkinto Sampo Puoskarille

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön Palkitsemisrahaston ensimmäinen tunnuspalkinto on myönnetty Sampo Puoskarille.

Hän on toiminut ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti monissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä. Reserviupseeritoiminnassa Sampo Puoskari on ollut mm. Oulun Reserviupseerikerhon puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja sekä vuosina 2014–2018 Suomen Reserviupseeriliiton toisena varapuheenjohtaja ja liiton järjestötoimikunnan puheenjohtaja. Hän on edelleen Raahen Reserviupseerien puheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan piirilehden Pohjanpojan päätoimittaja.

Sampo Puoskari on ollut aktiivisesti mukana monissa veteraanien tuki- ja perinnetoiminnan tehtävissä. Hän on mm. Oulun Sotaveteraanien hallituksen jäsen sekä Tammenlehvän Perinneliiton edustajiston jäsen. Sampo Puoskari on kokenut ja arvostettu viestinnän kouluttaja. Hän työskentelee yhteistyökoordinaattorina Museo- ja tiedekeskus Luupissa. Sotilasarvoltaan Sampo Puoskari on yliluutnantti reservissä.

Tunnustuspalkinto yhdistystoiminnassa ansioituneelle
Suomen Reserviupseerien tukisäätiön Palkitsemisrahaston pääoman muodostaa liiton kunniajäsenen ja entisen puheenjohtajan, Tapio Peltomäen vuonna 2021 säätiölle tekemä merkittävä lahjoitus.

Lahjoitusvaroista perustettiin sidottu rahasto, jonka tuotoilla palkitaan reserviupseerien yhdistystoiminnassa pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineita henkilöitä.

– Yhdistystoiminta ja yhdistystoiminnan aktiiviset toimijat mahdollistavat muun toiminnan. Yhdistystoiminta luo pohjan ja resurssit muulle toiminnalle. Ilman yhdistystoiminnan puurtajia moni ampumaharjoitus, koulutustilaisuus tai liikuntatapahtuma jäisi toteutumatta. Siksi Palkitsemisrahaston tunnustuspalkinnolla halutaan erityisesti palkita yhdistystoiminnassa pitkäaikaisesti toimineita reserviupseereita, Tapio Peltomäki toteaa.

Myönnettävästä palkintomäärästä ja palkittavista tekee vuosittain päätöksen säätiön hallitus Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan esityksestä. Rahaston sääntöjen mukaan palkittavat henkilöt tulee ensisijaisesti valita jakovuonna Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin tai kultaisen ansiomitalin saajien joukosta.

Palkitsemisrahaston tunnustuspalkinto on 1000 euroa.