Teksti: Reserviupseeriliitto

Reserviläisjärjestöt vastustavat EU:n lyijyammuskieltoa

Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto sekä Reserviläisurheiluliitto vastustavat EU:n lyijyammuskieltoa.

ECHA – Euroopan Kemikaalivirasto
Viitteenne: Julkinen kuuleminen
Asia: Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kannanotto

Perustelut:

Erityisesti luotiaseissa lyijyn kieltäminen vaarantaa merkittävästi kansallista maanpuolustusta.  Kansalliseen puolustukseen liittyvä lainsäädäntö on tämänkaltaisen sääntelyn ulkopuolella. Suomessa on, useimmista EU-maista poiketen, yleinen asevelvollisuus. Tämän vuoksi on perusteltua, että viranomaisten, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja poliisin, jotka on muutenkin rajattu sääntelyn ulkopuolelle, myös reserviläisjärjestöjen ja niiden yhdistysten sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumatoiminta olennaisina osina kansallista puolustusjärjestelmää rajataan lyijyammuskieltovaikutusten ulkopuolelle.

Rajausta tukee Kemikaaliviraston materiaalin maininta, jonka mukaa yksi poikkeus lyijykieltoon on ”Voluntary Military Training”. Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyvää ampumakoulutusta ja -toimintaa harjoitetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sekä reserviläisjärjestöissä ja niiden yhdistyksissä. Valtaosa tästä ampumatoiminnasta tapahtuu reserviläisjärjestöissä ja yhdistyksissä.

Reserviläisten ampumataidolla ja vapaaehtoisella ampumaharjoittelulla on olennaista merkitystä kansalliselle puolustuskyvylle, sillä harvat kertausharjoitukset eivät riitä ampumataidon ylläpitoon.  Ampumataito on kiistatta tärkein yksittäisen sotilaan perustaito ja Puolustusvoimien sodanajan joukoista (280 000 henkilöä) 96% on reserviläisiä.

Reserviläisten ampumatoiminnan kokonaislaukausmäärä vuonna 2019 oli 5–8 miljoonaa laukausta.

Reserviläisten ampumatoiminta keskittyy ampuma- ja metsästysseurojen sekä reserviläisyhdistysten yksityisille radoille sekä Puolustusvoimien ja Rajavartioston radoille. Erityisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumatoiminnasta iso osa toteutuu viimeksi mainittujen radoilla.

Radat ovat pääosin ympäristöluvitettuja. Niissä haitat on osana lupaprosessia jo otettu huomioon. Muun muassa lyijyn talteenotto on asianmukaisesti järjestetty, mahdollinen lyijyn kulkeutuminen luontoon on seurattu ja toiminta on valvottu. Täten lyijyrajoitusesitys ei ratkaise ampumaradoilla mitään perustelujensa kohtaa, vaan on turhaa päällekkäistä sääntelyä

Ampumaradoilla rajoitusesitykselle ei ole tieteeseen perustuvia ympäristönsuojelullisia perusteita. Ympäristölupamenettely, kohdekohtainen riskinarviointi ja parhaan käyttökelpoisten periaatteen mukaisten tekniikoiden hyödyntäminen ovat lyijyrajoitusesitystä tehokkaampia keinoja hallita ampumaratatoiminnan ympäristöriskejä.

Myös ammattisotilaat ja viranomaiset harjoittelevat ammuntaa paljon vapaa-aikanaan ja lyijykielto kieltäisi myös heidän harjoittelunsa radoilla.

Lyijylle ei toistaiseksi ole todellisia korvaavia vaihtoehtoja ampumaurheilun ja reserviläisten ampumaharjoittelun laukausmäärillä. Vaihtoehtomateriaalit ovat merkittävästi kalliimpia ja osaan asekalustosta ei voida käyttää korvaavia materiaaleja rakenteellisestikaan.

Ampumaratojen lyijykielto vaikuttaisi kaikkiin ampumaratoja käyttäviin ryhmiin, joita ovat mm. reserviläiset, viranomaiset, urheiluampujat sekä yli 300 000 metsästäjää. Ampuma-aseen hallussapitolupia on noin 650 000 henkilöllä.

Helsingissä 20.04.2021.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry             Reserviläisliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry             Reserviläisurheiluliitto ry

Lisätietoja antaa Harri Kastepohja/Reserviläisurheiluliitto. Puh. 044-322 8343.