Teksti: Reserviupseeriliitto

Reservin koulutus turvattava ja kansalaisten turvallisuuskoulutus varmistettava

Koronatilanteella on ollut heikentäviä vaikutuksia monille yhteiskunnan aloille. Maanpuolustuksen kohdalla yksi keskeisimmistä huolista on reservin- ja kokonaisturvallisuuskoulutuksen vaje, Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Aaro Mäkelä painotti.

Puolustusvoimien kertausharjoituksia ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja on voitu koronaepidemian aikana toteuttaa vain osa suunnitellusta ja tarvittavasta määrästä. Myöskään MPK:n ja muiden toimijoiden tuottamaa kokonaisturvallisuuden koulutusta ei ole voitu toteuttaa normaalisti. Kokonaisturvallisuuskoulutukseen sisältyy mm. kyberturvallisuus- ja varautumiskoulutus. Tämä koulutus on lähtökohtaisesti avointa kaikille kansalaisille.

Vaje, joka on syntynyt reservin ja turvallisuuden koulutuksessa ja osaamisessa, on kestämätön. Vajeen täyttämiseksi Puolustusvoimien kertausharjoitusten määrän määräaikainen nosto vuodesta 2022 eteenpäin on välttämätöntä. Lisäksi on pystyttävä hyödyntämään aktiivisesti MPK:n tarjoamaa monipuolista koulutustarjontaa.

Valitettavasti uhkana on vapaaehtoisen koulutuksen osalta täysin päinvastainen tilanne. Viime viikolla uutisoitiin laajasti, että Puolustusministeriö on keskeyttänyt Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:lle myönnetyn valtionavustuksen maksamisen. Puolustusministeriön selvityksen mukaan MPK on mahdollisesti käyttänyt valtion avustusta liian laveasti joihinkin kursseihin, eikä yhdistyksen aiempi kirjanpito kerro nykyohjeistukseen verrattuna riittävän tarkasti, mihin kurssiin mikäkin kulu on kohdistunut. Tietoon ei kuitenkaan ole tullut väärinkäytöksiä tai että rahoituksella ei olisi saatu MPK:lta toivottuja tuloksia. Koulutus on siis suuntautunut sinne minne se on tarkoitettu.

MPK:n järjestämä koulutus on erittäin tärkeää suomalaiselle kokonaisturvallisuudelle, sekä eritoten reserviläisten koulutuksen kautta koko suomalaiselle puolustusjärjestelmälle. MPK Puolustusvoimien strategisena kumppanina tukee mm. yhteisten kouluttajien ja kertausharjoituksiin valmistavan koulutuksen kautta oleellisesti myös Puolustusvoimien vastuulla olevia kertausharjoituksia.

Mikäli MPK:n valtionavun keskeytys pitkittyy ja MPK:n toiminta keskeytyy pienten kirjausepäselvyyksien takia, sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus koko kansalliseen turvallisuuskoulutukseen ja -järjestelmään. Mikäli näin käy, puuttuvaa koulutusta on välttämättä järjestettävä vaihtoehtoisella tavalla. Suomen Reserviupseeriliitto MPK:n keskeisenä jäsen- ja perustajajärjestönä edellyttää, että mahdolliset epäselvyydet ja yhteiskunnan kannalta keskeisen koulutusorganisaation rahoitusnäkymät varmistetaan viipymättä, vaatii puheenjohtaja Mäkelä.