Teksti: Reserviupseeriliitto

Reservin upseerit voivat jatkossa edetä pataljoonan komentajaksi

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin 60-vuotisjuhlapaneelissa Jyväskylässä maavoimien esikunnan suunnittelupäällikkö eversti Petri Hulkko toi esille, että puolustusvoimauudistuksen myötä reservin johtajat voivat edetä aina pataljoonan komentajaksi asti. Tämä olisi vihdoinkin konkreettinen osoitus Suomen Reserviupseeriliiton kauan peräänkuuluttamasta reservin johtajien mahdollisuudesta edetä nykyistä vaativampiin tehtäviin.

Pataljoonan komentajan tehtävän ja siihen tarvittavan jatkokoulutuksen mahdollistaa uudet paikallisjoukot. Paikallisjoukot ovat osa puolustusvoimauudistuksen tuomaa joukkojen uudelleenorganisointia.

Tilaisuudessa käsiteltiin myös laajalti muuten puolustusvoimauudistusta ja samaan aikaan tapahtunutta radikaalia puolustusbudjetin leikkausta. Leikkauksesta tuli selväksi, että poliitikot ottavat tietoisen riskin puolustuskyvyn hetkellisestä heikennyksestä. Puolustusministeriöstä tuli selkeä viesti, että ensimmäistä kertaa aluepolitiikka ei ollut mukana, kun päätettiin Puolustusvoimien uudelleenorganisoinnista.

Paikalla paneelikeskustelussa oli Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, professori Mika Hannula, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, puolustusministeriöstä suunnitteluyksikön johtaja prikaatikenraali Eero Pyötsiä ja maavoimien esikunnasta suunnittelupäällikkö eversti Petri Hulkko. Lisää tilaisuudesta voi katso Keski-Suomen Reserviupseeripiirin sivuilta.

http://www.ksrespiirit.fi/?p=2007

Mika Hannula, Eero Pyötsiä, Sinuhe Wallinheimo, Pekka Ruuskanen ja Petri Hulkko