Teksti: Janne Kosonen

Reserviupseerien tukisäätiön palkitsemisrahaston vuoden 2024 tunnustuspalkinto Kim Jokelalle ja Toni Tiilikaiselle

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön reserviupseerien palkitsemisrahaston tunnustuspalkinnolla palkitaan yhdistystoiminnassa pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Vuonna 2024 tunnustuspalkinnon saavat kapteeni Kim Jokela Kouvolasta ja majuri Toni Tiilikainen Vihdistä. Molemmat palkitut saavat 500 euron tunnustuspalkinnon.

Kim Jokela on toiminut ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti monissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä erityisesti yhdistys-ja piiritasolla. Hän on Kouvolan Reserviupseerikerhossa toiminut  useissa vastuutehtävissä, mm. hallituksen jäsenenä, sihteerinä ja puheenjohtajana. Kymenlaakson Reserviupseeripiirissä Jokela toimii nyt varapuheenjohtajana. Kim Jokela on erityisesti ansioitunut vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kouluttajana, toiminnallisten tapahtumien ideoijana ja järjestäjänä sekä aktiivisena maanpuolustusviestijänä. RUL:n eri toimintojen lisäksi hän on toiminut aktiivisesti mm. Maanpuolustuskoulutus MPK:ssa, Kymen Jääkäripataljoonan ja Karjalan Prikaatin killoissa, Vapaussodan Kymenlaakson Perinneyhdistyksessä sekä Sotien 1939 -1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistyksessä. Kim Jokelalle myönnettiin Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali 4.6.2024.

Toni Tiilikainen on toiminut kymmenen vuotta aktiivisesti useissa reserviupseeritoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä erityisesti Vihdin Reserviupseereissa ja Uudenmaan Reserviupseeripiirissä. Vihdin yhdistyksen hallituksessa hän on ollut vuodesta 2014 lähtien ja puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Uudenmaan Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtajana hän on ollut vuodesta 2020 alkaen. Tiilikainen on pitkäaikaisella, tuloksellisella ja aktiivisella otteellaan ollut oman yhdistyksensä operatiivisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen jatkuvassa keskiössä jo ennen hallitusjäsenyyttään. Hän on  aktiivisesti rakentanut monipuolisia yhteistyöverkostoja naapurikuntien sekä puolustusvoimien toimijoihin. Hän on osoittanut poikkeuksellista johtajuutta sekä innovatiivisuutta kaikissa tehtävissään.

Logistiikan lehtori, majuri Toni Tiilikaiselle myönnettiin Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali 4.6.2024.

Tunnustuspalkinto yhdistystoiminnassa ansioituneelle
Suomen Reserviupseerien tukisäätiön Palkitsemisrahaston pääoman muodostaa liiton kunniajäsenen ja entisen puheenjohtajan, Tapio Peltomäen vuonna 2021 säätiölle tekemä merkittävä lahjoitus. Lahjoitusvaroista perustettiin sidottu rahasto, jonka tuotoilla palkitaan reserviupseerien yhdistystoiminnassa pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineita henkilöitä.

Myönnettävästä palkintomäärästä ja palkittavista tekee vuosittain päätöksen säätiön hallitus Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan esityksestä. Rahaston sääntöjen mukaan palkittavat henkilöt tulee ensisijaisesti valita jakovuonna Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera tai kultaisen ansiomitalin saajien joukosta.