Teksti: Reserviupseeriliitto

Reserviupseerit kannattavat tasa-arvoisempaa maanpuolustusvelvoitetta

Suomen Reserviupseeriliiton arvokyselyssä kolme neljästä vastaajasta on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että maanpuolustukseen liittyvää kansalaisten velvoitetta on kehitettävä tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan suuntaan.

Suomen Reserviupseeriliitto toteutti jäsenistölleen arvokyselyn, jonka tulokset julkaistiin 20.5. järjestetyssä arvoseminaarissa. Kysely on osa 90-vuotiaan Reserviupseeriliiton juhlavuotta. Kadettikunta ja Sotilaskotiliitto toteuttivat jäsenistölleen samaan aikaan vastaavat kyselyt.

Tasa-arvoinen maanpuolustusvelvoite erityisesti iäkkäiden suosiossa

Vankinta tasa-arvoisemman maanpuolustusvelvoitteen kannatus oli yli 60-vuotiaiden parissa. Nuorten (alle 31-vuotiaat) parissa taas oli ikäryhmistä eniten sekä voimakkaasti tukevia, että voimakkaasti vastustavia.

Pohjoismainen yhteistyö ja Nato-jäsenyys upseerien suosiossa

Kadetti- ja reserviupseerien näkemykset Pohjoismaisesta yhteistyöstä, sekä Nato-jäsenyydestä olivat oletetusti hyvin samankaltaisia.

Kriisinhallinnalle vankka tuki

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan saa myös tukea. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen tulee osallistua kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Tutkimus toteutettiin Surveypal-kyselynä 26.4–9.5. välisenä aikana ja vastauksia saatiin 4 275.