Teksti: Reserviupseeriliitto

RUK 100 -juhla siirtyy verkkoon

Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla 12.6.2021 järjestetään koronaviruksen takia ilman suurta yleisöä ja laajaa kutsuvierasjoukkoa.

Maavoimat tiedottivat juhlan siirtymisestä verkkotapahtumaksi 29.3.2021.

– Verkkototeutuksen avulla mahdollistamme satavuotisen reserviupseerien katkeamattoman ketjun osallistumisen juhlaan yhtenä joukkona, mutta paikallisesti koronaturvallisuus huomioiden, Reserviupseerikoulun johtaja eversti Vesa Helminen toteaa tiedotteessa.
– Uskomme, että niin kutsuttu RUK-henki välittyy myös tekniikan välityksellä.

Suomen Reserviupseeriliitto on vahvasti mukana verkkotapahtuman valmisteluissa ja toteutuksessa. Kun suuria yhteisiä yleisötilaisuuksia ei voida järjestää kääntyy vastuu päivän huomioimisesta voimakkaasti paikallistason toimijoihin.
– Vähintäänkin jokaisessa kahdessakymmenessä reserviupseeripiirissä lasketaan seppele sankariristille tai -muistomerkille samaan aikaan RUK:n kanssa. Näin tehdään myös paikkakunnittain laajassa joukossa liiton noin 300 yhdistyksestä, liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä sanoo.
– Kannustamme kaikkia reserviupseereita ottamaan yhteyttä omiin kurssikavereihin tai muihin reserviupseerikavereihin, sekä rajoitusten niin salliessa kokoontumaan yhteen RUK:n juhlapäivää viettämään.

– Juhlallisuuksien siirtäminen verkkoon on harmillinen, mutta olosuhteet huomioon ottaen tässä tilanteessa ainoa tapa juhlistaa satavuotiasta Reserviupseerikoulua. Toisaalta heille, jotka eivät etenkään kuntonsa puolesta olisi voineet osallistua juhlapäivään Haminassa, tämä verkkotapahtumaan siirtyminen mahdollistaa osallistumisen turvallisesti kotoa, järjestöpäällikkö Susanna Takamaa toteaa Reserviläinen -lehden verkkouutisessa.

Tarkempaa tietoa RUK 100 vuotta -pääjuhlan ohjelmasta saa pitkin kevättä liiton verkkosivuilta, sekä Maavoimien RUK 100 -sivuilta.