RUL ei hyväksy jalkaväkimiinojen kieltoa

Suomen Reserviupseeriliiton mielestä hallituksen esitys (15/2011 vp) eduskunnalle Suomen liittymisestä jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä sekä niiden hävittämisestä koskevaan ns. Ottawan sopimukseen on yksiselitteisesti huono, koska se heikentää Suomen puolustusta, eikä ole taloudellisesti perusteltavissa. RUL vastustaa jalkaväkimiinoista luopumista Suomessa ja pitää mahdollista menettelyä edesvastuuttomana. Liiito toisti kantansa eduskunnan puolustusvaliokunnalle 22.9. pidetyssä asiantuntijakuulemisessa.

RUL muistutti, että Suomen puolustusvoimien tehtävistä ensimmäinen on Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluu maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen. Liiton mielestä kaikkein Suomen sotilaallista puolustamista koskettavien päätösten tärkein arviointikriteeri on se parantaako päätös maan puolustamista vai ei. Asiaa tulee tarkastella myös kustannustehokkuuden näkökulmasta, koska resurssimme sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyyn ovat niukat. RUL vastustaa jalkaväkimiinoista luopumista Suomessa ja pitää mahdollista menettelyä edesvastuuttomana.

Yksityiskohtaisia perusteluja, miksi Suomen ei tule liittyä ns. Ottawan sopimukseen ovat mm.

1) Jalkaväkimiinoista luopuminen heikentää Suomen puolustuskykyä
o Suomen geopoliittinen asema ja puolustusratkaisu ovat ainutlaatuisia Länsi-Euroopassa.
o Kyseessä on puolustusase, jolla vaikeutetaan merkittävästi vihollisen maahantuloa pitkien maarajojemme yli tai saaristoamme hyväksi käyttäen.

2) Miinat sopivat hyvin reserviläisarmeijalle
o Miinat ovat helppokäyttöisiä, edullisia ja oikein käytettyinä tehokkaita puolustuksellisia jalkaväen aseita.
o Jalkaväkimiinojen tehokas käyttö vaatii lukumäärältään suurehkoja sodan ajan joukkoja.
o Miinoja käytetään suunnitelmallisesti ja hyvin koulutetut sodan ajan joukkojemme kykenevät poistamaan ne helposti hyökkäysuhkan poistuttua

3) Korvaavat asejärjestelmät ovat kalliita ja monimutkaisia
o Uusien asejärjestelmien hankkiminen samaan aikaan, kun puolustusvoimilta vaaditaan muutenkin merkittäviä taloudellisia supistuksia, on kestämätön ja kansantalouden hyvän hoitamisen kannalta epätarkoituksenmukainen toimenpide.
o Korvaavat asejärjestelmät ovat erittäin kalliita, eikä niiden käytettävyys ja kyky vaikeuttaa maahamme tunkeutumista silti ole yhtä hyvä kuin yksinkertaisilla ja tehokkailla jalkaväkimiinoilla.

4) Ottawan sopimus ei ole kattava
o Kaikkiaan Ottawan sopimuksen ulkopuolella on tällä hetkellä 38 maata, joissa asuu reilusti yli puolet maanpallon väestöstä.
o Sitä eivät ole allekirjoittaneet mm. Venäjä, Kiina, Intia, Pakistan, Yhdysvallat, Israel, Egypti, Syyria, Libanon, Iran, Koreat, Kuuba, Vietnam. Joukossa on siis mm. kolme YK:n turvallisuusneuvoston vakituista jäsenmaata (USA, Venäjä ja Kiina).
o EU-maista Puola ei ole ratifioinut sopimusta.

Liiton lausunnon puolustusvaliokunnalle esitti toiminnanjohtaja Janne Kosonen.