Teksti: Reserviupseeriliitto

RUL ja RES tukevat yhdistyksiään suurella tuella ase- ja patruunahankinnoissa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut suomalaiset entistä enemmän kiinnostumaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja näin ollen liittymään paikallisiin reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksiin. Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton johto sekä hallitukset ovat seuranneet vallitsevaa tilannetta tarkkaan ja valmistautuneet siihen, että paikallisia yhdistyksiä on pystyttävä tukemaan entistä paremmin jäsenmäärän kasvusta seuranneessa uudessa tilanteessa.

Molemmilla edellä mainituilla liitoilla on yhteensä yli 600 paikallisyhdistystä jokaisessa manner Suomen maakunnassa ja yhteensä yli 70 000 henkilöjäsentä. Ennen koronaa paikallisyhdistysten ja piirien tapahtumissa ammuttiin 6–7 miljoonaa laukausta vuodessa. Tänä vuonna määrän odotetaan kasvavan reilusti. Molemmat liitot päättivät jo kevään hallitusten kokouksissaan kasvattaa rahallisen tuen määrää asehankintojen osalta, jotta yhdistykset pääsevät paremmin hankkimaan lisää aseita kasvaneeseen kysyntään.

Tämän lisäksi molemmat liitot ovat anoneet säätiötukea patruuna- ja asehankintoihin jo kuluvalle ratakaudelle niin, että tukea olisi mahdollisuus käyttää vielä myös ensi vuonna. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto pyrkivät tukemaan yhdistyksiään niin, että jokainen uusi jäsen pääsee ampumaan vähintään kerran. Lisäksi säätiötuella tuetaan myös yhdistysten normaalia ampumatoimintaa. Kaiken kaikkiaan molemmat liitot tukevat ammunnan harrastamista yhdistyksissään yhteensä puolen miljoonan patruunan verran. Liitot valmistautuvat tukemaan yhdistyksiään myös uusien aseiden hankinnassa tämän vuoden ja ensi vuoden aikana.

Ampumataito on sotilaan yksi tärkeimpiä perustaitoja. Ammunta on molempien liittojen paikallisyhdistysten yksi päätoimintamuoto, mikä tukee tärkeällä tavalla myös Puolustusvoimien suorituskykyä, jotta Suomella on osaava ja toimintakykyinen reservi. Haluamme vastata kiinnostuksen ja kysynnän kasvusta aiheuttamaan haasteeseen ja olla auttamassa paikallisia yhdistyksiä nyt, kun se on mahdollista, toteavat molempien liittojen puheenjohtajat Ilpo Pohjola ja Aaro Mäkelä yhteen ääneen.

Reserviläisyhdistyksiä ohjeistetaan tarkemmin elokuun aikana tuesta sekä siitä, miten tuki jaetaan piirien kautta yhdistyksiin.