Teksti: Reserviupseeriliitto

RUL:n ja RES:n puheenjohtajat Ottawan sopimuksesta irtautumisen kannalla

Tuoreen kansalaisaloitteen mukaan Euroopan muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen vedoten eduskunnan tulee kumota 25. päivänä marraskuuta 2011 tehty päätös ja Suomen on irtisanouduttava Ottawan sopimuksesta viivytyksettä.

Eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen Ottawan sopimukseen marraskuun 25. päivänä 2011 ja tasavallan presidentti vahvisti liittymisen joulukuun 22. päivänä 2011. Suomen liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan tammikuun 9. päivänä 2012.

Kansalaisaloitteen kannalla ovat Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä ja Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola, sekä entinen ministerit Jussi Niinistö ja Timo Soini.

”Suomalainen tapa käyttää sopimuksen alaisia miinoja on vastuullinen ja siviiliturvallinen,” Aaro Mäkelä toteaa. ”Vallitsevassa tilanteessa mahdollisuus käyttää miinoja parantaa puolustuksellisia vaihtoehtojamme ja valmiuksiamme. Esimerkiksi Venäjä ei ole Ottawan sopimuksessa mukana.”

Niinistö väläytteli jo vuonna 2018, että kiellettyjen jalkaväkimiinojen valmistus voitaisiin käynnistää Suomessa nopeasti sellaisessa kriisitilanteessa, jossa konfliktimaat luopuvat laajemminkin noudattamasta kansainvälisiä sopimuksia.

Jalkaväkimiinat ja muut Ottawan sopimuksella kielletyt aseet ja asejärjestelmät ovat merkittävä osa Suomen puolustusta. Irtaantumalla Ottawan sopimuksen asettamista rajoitteista, Suomi voi aloittaa mm. miinojen valmistamisen kotimaassa, niiden varastoimisen sekä niiden käytön kouluttamisen.

Jotta kansalaisaloite tulee eduskunnan suuren salin käsittelyyn, se vaatii 50 000 kansalaisen allekirjoituksen.

Päivitys 1.3.2022: Kannanotto on julkaistu allekirjoitettavaksi ja se löytyy täältä.

Päivitys 28.2.2022: Eri aloitteentekijöiden vastaava kannanotto on julkaistu Kansalaisaloitepalvelussa, sen pääsee allekirjoittamaan täältä.