Teksti: Reserviupseeriliitto

RUL:n toiminta perustuu yhteisiin arvoihin

Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu kolmelle arvolle, jotka ohjaavat reserviupseerin toimintaa. Ne ovat toiminnan perusta ja täten määrittävät tekemisen suuntaa, ajankäyttöä ja valintoja. Liiton puheenjohtajiston edustajilta kysyttiin mitä arvot merkitsevät heille, ja miten ne näkyvät heidän päivittäisessä elämässään.

 

Isänmaallisuus

”Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa Suomea aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi.”

-Molemmat isoisäni olivat sodassa ja isäni on kadettiupseeri. Isänmaallisuutta ja vastuuntuntoa Suomen ja suomalaisten puolesta on kasvatettu jo pienestä pitäen, sanoo liittovaltuuston varapuheenjohtaja Jyri Vilamo.

-Aktiivinen osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön on se kanava, jonka avulla toteutan näitä arvoja omassa arjessani. Näen itseni osana sukupolvien jatkumoa, tekemässä omalta osaltani työtä maamme puolesta.

Myös liiton 2. varapuheenjohtaja Tuomas Kuusivaara kertoo isänmaallisuuden tulleen jo kotikasvatuksessa.

Isäni oli aktiivinen reserviupseeri ja hän otti minut mukaan erilaisiin tapahtumiin ja opetti minut arvostamaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Äitini oli myös mukana toiminnassa ja mm. perustamassa naisten vapaaehtoista toimintaa, silloin 80-luvulla sitä kutsuttiin nimellä reserviupseerien naiset, Kuusivaara muistelee.

-Olemme ylpeitä yhdessä rakentamastamme yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme. Haluamme edistää ja puolustaa niitä, sekä yhteistä arvopohjaamme, sanoo puolestaan Aaro Mäkelä, liiton puheenjohtaja.

 

 

Vastuuntuntoisuus

”Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Sotilasvalassa olemme vannoneet kantavamme vastuun myös alaisistamme. Arvojemme perustana on yleinen asevelvollisuus, joka mahdollistaa koko Suomen puolustamisen.”

-Vastuuntuntoisuus on sitä, että hoidamme muut huomioiden oman tonttimme. Kannamme vastuuta yhteisistä asioista, autamme ja tuemme muita oman vastuunsa kantamisessa, sanoo Mäkelä.

Opittuja johtamisen perusteita hyödynnetään ja kehitetään aktiivisesti myös reservissä. Armeijassa annettu esimiesvastuu kantaa myös armeijan jälkeen.

-Toimiminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä kertoo tehtävästä riippumatta siihen osallistuvan henkilön vastuuntuntoisuudesta ja halusta toimia oman yhteisönsä ja yhteiskunnan hyväksi, toteaa Kuusivaara.

-Pyrin toimimaan vapaa-ajan luottamustehtävissä ja työssäni omaksumieni arvojen mukaan esimerkillisesti hyvänä johtajana ja esimiehenä.

 

 

Vapaaehtoisuus

”Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Haluamme määrätietoisesti kehittää toimintakykyämme ja omaa sotilasosaamistamme.”

-Tämä toiminta on antanut minulle henkilökohtaisesti paljon. Ystäviä, elämyksiä, kokemuksia, tietoja ja taitoja, joita olen voinut hyödyntää myös muussa elämässäni. Tämä kannustaa itseäni olemaan mukana jatkossakin, Vilamo toteaa.

Myös Kuusivaara kertoo saaneensa toiminnan mukana paljon ystäviä läpi elämänsä. Yhteiset arvot ovat tärkeitä myös perhepiirissä.

-Lapsuuteni perhetuttuihin lukeutui paljon aktiivisia vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoita, joista on tullut myös minulle henkilökohtaisia ystäviä ja mentoreita. Omille lapsilleni olen kertonut omista arvoistani ja ottanut heidät mukaan erilaisiin järjestämiimme tapahtumiin. He ovat ottaneet osaa mm. Itsenäisyyspäivän kansalaismarssille ja jouluaaton kynttiläseremonioihin partiolaisten edustajina. Heille olen pyrkinyt välittämään käsityksen vapaaehtoisen maanpuolustustyön tärkeydestä ja maanpuolustustahdosta, Kuusivaara sanoo.