Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot 2011

Sotavahinkosäätiö on palkinnut 14 yhteisöä ja 8 henkilöä maanpuolustuspalkinnoilla. Suurimman yksittäisen palkinnon (3.000 €) sai Iisalmen Reserviupseerikerho, joka on jo 30 vuoden ajan järjestänyt vuosittain Sandels-jotoksen. RUL:n esityksestä tunnustuspalkinnon saivat myös Tornion Reserviupseerit, Kalajokilaakson Reserviupseerikerho sekä Kouvolan Reserviupseerikerho. Sotavahinkosäätiön palkintojen yhteissumma oli 32.000 euroa.

Sotavahinkosäätiö myöntää tunnustuspalkintoja vuosittain vuodesta 2009 lähtien. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Palkintoja myönnetään Kadettikunnassa, Maanpuolustuskiltojen liitossa, Reserviläisliitossa ja Suomen Reserviupseeriliitossa tehdystä maanpuolustustyöstä.

Tällä kertaa Sotavahinkosäätiö on myöntänyt em. järjestöjen esitysten pohjalta seuraavat maanpuolustuspalkinnot:

Suomen Reserviupseeriliitto
Iisalmen Reserviupseerikerho (3.000 euroa). Sandels-jotoksen pitkäaikainen järjestäminen. Jotos on perinteikäs maanpuolustushenkinen suunnistusvaellus, jonka tavoitteena on osallistujien maastotaitojen ja fyysisen kunnon kohentaminen sekä sotilaallisten taitojen ylläpitäminen. Vuosittain jotokselle osallistuu parisensataa jotostelijaa ja useita kymmeniä järjestäjiä.

Tornion Reserviupseerit (2.000 euroa). Laivakankaan ampumaurheilukeskuksen peruskorjaus. Kyseessä on alueensa ainoa merkittävä ampumarata, jota käyttää 6 reserviupseeriyhdistystä, 5 reserviläisyhdistystä. Radan omistaa Tornion rhy, reserviläisillä on vuokraoikeus kahteen iltaan viikossa. Hankkeen toteuttamisen on mahdollistanut reserviläisten runsas talkootyö.

Kalajokilaakson Reserviupseerikerho (2.000 euroa). Huhmarkallion ampumarata-alueen kehittäminen. Alueelle rakennetaan rata isopistoolille sekä parannetaan kiväärirataa, alueella on myös hirvirata ja pienoiskivääri- ja -pistooliradat. Alueen omistaa Ylivieskan kaupunki ja sitä hallinnoi ampumaratayhdistys, jonka jäsenenä paikallinen kerho on. Rata palvelee vuosittain useita kursseja, harjoituksia ja kilpailuja alueen ru-kerhojen ja reserviläisyhdistysten tarpeessa. Hankkeen toteuttamisen on mahdollistanut reserviläisten runsas talkootyö.

Kouvolan Reserviupseerikerho (1.000 euroa). Pitkäaikainen sotaveteraanien palvelu- ja tukitoimintatoiminta. Vuodesta 1995 alkaen kerhon vapaaehtoisten palvelujoukko on auttanut Haanojan sotainvalideja ja – veteraaneja monipuolisesti jokapäiväisissä askareissa. Vapaaehtoisten työpanos on ollut merkittävä, vuosittain 800 – 1000 tuntia. Työ on laitoksen edustajien mukaan ollut todella tarpeellista. Työssä korostuu inhimillisyys ja pyyteetön auttamishalu niitä kohtaan, joilta isänmaan puolustaminen vei terveyden.

Kadettikunta (kaikki palkinnot 1.000 euroa)
Everstiluutnantti Esko Hirviniemi, veteraanien lähiystävätoiminta ja vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta
Toimistonhoitaja Marjukka Lehtinen, pitkäaikainen toiminta Kadettikunnan hyväksi
Kapteeni Marko Palokangas, upseeriperinnetietouden edistäminen
Kapteeni Timo Hänninen, upseeriperinnetietouden edistäminen
Majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Kaaderigolf- veljestapahtuman järjestäminen
Pohjois-Satakunnan kadettipiiri, koululaisvierailut varuskuntiin
Pohjois-Kymen kadettipiiri, 1, koululaisten itsenäisyyspäivän juhlien järjestäminen
Turun kadettipiiri, turvallisuuspolitiikan lounastilaisuudet

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Kainuun Prikaatin Kilta (2.000 euroa), Kainuun prikaatin historiikin laatiminen
Päätoimittaja Inga-Katriina Heinonen (2.000 euroa), Maanpuolustustaja-lehden kehittäminen
Vaasan Kiltapiiri (1.500 euroa), Pohjanmaan Turvallisuuspäivän järjestäminen
Pohjanmaan maanpuolustuskilta (1.000 euroa), Vaasan Sotaveteraanimuseon kunniamerkkien erikoisnäyttely
Pohjan Prikaatin Kilta (1.000 euroa), JR 1:n perinteiden vaaliminen
Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta (500 euroa), ansiokas ja pitkäaikainen kenttäkeittiötoiminta

Reserviläisliitto 
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri (2.500 euroa), poikkeuksellinen aktiivisuus reserviläisten ampumataitojen ylläpidossa
Jyväskylän Seudun Reserviläiset (2.500 euroa),  poikkeuksellinen aktiivisuus sotiemme veteraanien tukemisessa
Sirkka Ojala (1.500 euroa), poikkeuksellisen ansiokas, tiedotuksellinen vapaaehtoistyö maanpuolustuksen hyväksi
Jääkäri Pasi Lakkala (1.500 euroa), poikkeuksellisen ansiokas maanpuolustustyö ja nuorten roolimallina toimiminen

Sotavahinkosäätiö syntytausta liittyy talvisotaan. Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä. Yhdistysten toiminta jatkui jatko- ja Lapin sodan aikana.  Sotavahinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimiston vauriot täysimääräisesti.

Kun sotatuhot oli saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön. Se on viimeiset vuodet ohjannut valtaosan myöntämistään apurahoista ja avustuksista sotiemme veteraanien tukemiseen. Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja toimii vakuutusneuvos Peter Küttner Helsingistä.