Teksti: Reserviupseeriliitto

Suomalaiset reserviupseerit EROK:n talviseminaarissa

Viron reserviupeeriliiton, EROK:in talviseminaari oli Võrussa 31.1 – 2.2.2020. Tapahtumalla on vankka perinne ja tällä kertaa siihen osallistui yhteensä 31 reserviupseeria. Heistä kolme oli Suomesta: Sakari Väliahde, Yrjö-Pekka Rautalahti ja Antti Koskimäki. Alla Koskimäen juttu seminaarista.

***

Virossa vieraisilla

Joukko majoittui ja osa luennoista pidettiin Seedrin korpihotellissa Horsan kylässä. Osa seminaarin tapahtumia oli läheisessä Võrun Taaran varuskunnassa. Seminaarin johtaja oli majuri Andre Lilleleht. Suomalaisten osallistumista helpotti se, että muutama virolaisista käyttelee sekä viron että suomen kieltä.

Seminaari aloitettiin perusteellisella katsauksella Tarton rauhaan. Sen antoi Tarton sotilasakatemian sotahistorian ja strategisen suunnittelun lehtori Art Johanson. Rauha Viron ja Neuvosto-Venäjän välillä tehtiin sata vuotta sitten, 2.2.1920. Siksi Virossa oli liputuspäivä. Tämä rauha tehtiin aikaisemmin kuin Suomea koskenut rauha, joka allekirjoitettiin 14.10.1920.

Pistooliammuntaa

Ammunta kuluu useimmiten seminaarin ohjelmaan, niin nytkin. Aseena oli yhdeksänmillinen Heckler & Koch USP-pistooli. Kilpailuun kuului kolme osaa, joissa kaikissa ammuttiin kymmenen laukausta. Ensin ammuttiin kahden käden otteella, seuraavaksi ’paremmalla’ kädellä, joka useimmilla on oikea käsi ja sitten vasemmalla kädellä. Tulostason vaihtelu oli laaja; voittajalle kertyi yhteensä 237 pistettä ja toista päätä edusti viiden pisteen tulos.

Ajankohtaista Virossa

Toisen päivän luento-osa aloitettiin palkitsemalla 23. Pataljoonan lipun hankinnassa eriytyisesti kunnostautuneet. Yksi heistä on Andre Lilleleht.

Viron puolustusvoimien pääjoukot koostuvat kahdesta jalkaväkiprikaatista. Nyt olimme 2. Prikaatin alueella. Katsauksen prikaatin toimintaan antoi sen komentaja eversti Tarmo Metsa. Seminaari sai selostuksen, joka vei ajatukset lähelle vuotta 2030. Metsa kertaili myös varusmieskoulutuksen vaiheet sekä reservin koostumusta ja toimintaa. Nuoret upseerit siirretään muutaman vuoden jälkeen ’lisäreserviin’. Ongelmana on, että tuolloin heitä ei enää kutsuta harjoituksiin, jolloin osalla motivaatio ja aktiivisuus laskevat. Nyt puolustusvoimat kääntyy reseriupseerijärjestön puoleen, jotta siellä ylläpidettäisiin aktiivisuutta. Tässä yhteydessä keskusteltiin vuorovaihdon lisäämisestä Viron ja Suomen nuorten reserviupseerien välillä, jolla voitaisiin tietoja ja taitoja lisätä, puolin ja toisin. Esimerkiksi talviseminaariin kannattaa lähettää Suomesta nuorta väkeä yhteyksien solmimiseksi.

Kansainvälisiä näkymiä

Nuorten reserviupseerien näkymiä valotti Mari Kaldma. Englannin kielellä hän käyttii itsestään sotilasarvoa lieutenant junior great, laivaston reserviä kun on. Arvo vastannee suomalaista aliluutnantin arvoa. Hän kertaili virolaisen EROK:n nuorisotoimintaa sekä selosti CIOR:n, Interallied Confederation of Reserve Officers, mahdollisuuksia nuorille. Hän esitteli järjestöjen tulevia tapahtumia. Johtaminen monikulttuurisissa joukoissa oli yksi alustuksen aiheista unohtamatta hankaluuksia, joita laajoissa joukoissa ilmenee.

Taktiikkaa, tietämystä ja saunomista

Päivän ohjelmaan kuului taktinen tehtävä, jonka lähtötilanne oli karttapiirros. Osallistujat ratkoivat tehtävän ryhminä. Samojen ryhmien kesken käytiin vielä 25 tehtävää käsittänyt tietokilpailu, jolla punnittiin Viron historian ja sotahistorian tuntemista.

Saunominen kuuluu itsestään selvyytenä ohjelmaan ja siinä Viron kansa osaa asiansa. Seedrissä oli pihapiirissä kaksi saunaa. Toinen oli puulla lämmitettävä, tavanomainen sauna ja toinen savusauna. Molemmat olivat huippuluokkaa ja huolella lämmitettyjä. Niiden välillä pihamaalla oli kelpo kylpytynnyri.

Teksti ja kuvat: Antti Koskimäki