Teksti: Reserviupseeriliitto

Turpotietäjä-kilpailu käydään lokakuussa

Valtakunnallinen Turpotietäjä-tietokilpailu käydään lukioissa eri puolilla Suomea perjantaina 8.10.2021 klo 9─11. Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto toteuttavat kilpailun yhdessä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n ja Kadettikunnan kanssa. Alkukilpailun parhaimmat Turpotietäjät kutsutaan valtakunnalliseen finaaliin Helsinkiin talvisodan alkamisen muistopäivänä 30.11.2021. Kilpailun tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietämystä liittyen turvallisuuspolitiikkaan ja puolustusjärjestelmään sekä jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöön. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä liittyen sisäisen turvallisuuden ja yleisen varautumisen järjestelyihin Suomessa.

Historian ensimmäiseen valtakunnalliseen Turpotietäjä-kilpailuun osallistui viime vuonna 45 lukiota ja noin 350 opiskelijaa. Kilpailun voitti Max Talvioja Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta, toiseksi tuli Otto Kanniainen Jyväskylän normaalikoulun lukiosta ja kolmanneksi Mikael Salminen Naantalin lukiosta. Voittajakolmikko sai palkinnoksi 1000, 500 ja 250 euron stipendit.

Tämän syksyn kilpailun valmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on, että jokaisessa reserviläispiirissä on oma maakunnallinen kilpailuorganisaationsa, jonka vetäjänä toimii maakunnan Turpopäällikkö. Kilpailuorganisaatiot mm. luovat kokeen Abitti-järjestelmään valtakunnallisen raadin lähettämien ohjeiden mukaan, lähettävät lukioiden yhteyshenkilöille koetiedoston ja arvostelevat kokeesta käsitteiden määrittely- ja esseetehtävät. Abitti-koealusta arvioi automaattisesti monivalintatehtävät. Maakunnan parhaimmat koesuoritukset lähetetään valtakunnalliselle raadille, joka käy uudelleen läpi koevastaukset ja kutsuu maan parhaimmat Turpotietäjät korkeatasoiseen finaaliin. Turpopäälliköille ja kilpailuorganisaatioille järjestetään koulutustilaisuus 25. syyskuuta klo 10─12 Teamsissa, jossa perehdytään Abitti-koealustaan sekä käydään läpi alkukilpailun valmisteluiden tilannetta. Koulutustilaisuuteen voi ilmoittautua mukaan laittamalla sähköpostia osoitteeseen tiedotus@reservilaisliitto.fi.

Jokaisella Suomessa toimivalla suomen- tai ruotsinkielisellä lukiolla on mahdollisuus osallistua Turpotietäjä-kilpailuun. Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n verkkosivujen kautta täältä. HYOL on lähettänyt kilpailukutsun jäsenistölleen toukokuussa ja uudemman kerran elokuussa. Opettajat voivat ilmoittaa opiskelijansa mukaan kilpailuun 30.9. asti.

Kilpailun tukena ja taustamateriaalina toimii Kadettikunnan ylläpitämä Turpopankki, jonka suomenkielinen sivusto uudistettiin nyt keväällä. Alkusyksystä julkaistaan ruotsinkielinen versio. Turpopankki löytyy täältä. Turpotietäjän omat, kaksikieliset verkkosivut löytyy osoitteesta turpotietaja.fi