Teksti: Reserviupseeriliitto

Uudet verkkosivut julkaistu

Suomen Reserviupseeriliiton vuoden 2020 aikana työstämä verkkosivu-uudistus on saavuttanut vaiheen, jossa uudet verkkosivut on julkaistu liiton, piirien ja yhdistysten käyttöön.

Verkkosivu-uudistus koettiin tarpeelliseksi paitsi liiton graafisen ilmeen päivityksen yhteydessä, erityisesti sivujen teknisten ominaisuuksien vanhentuessa. Vanhoilla sivuilla ei olisi pystytty toimimaan enää pidemmälle, sillä liiton sivuja pyörittävä ja ylläpitävä koodi ei vastannut enää niiden vaatimuksia.

Uudet verkkosivut julkaistiin keskiviikkona 16.9. ja ne ovat nyt paitsi liiton, myös sen piirien ja yhdistysten käytössä. Piirien ja yhdistysten määrätyillä luottamushenkilöillä on pääsy omien järjestöjensä sivuille. Yksittäisellä liiton jäsenellä ei ole tarvetta päästä kirjautumaan liiton verkkosivuille. Aikaisemmin liiton verkkosivupohjalla toimineet piiri- ja yhdistyssivut on siirretty uudelle pohjalle ja vanhat käyttäjätunnukset ovat voimassa. Mikäli tunnusten kanssa ilmenee ongelmia kannattaa olla yhteyksissä liiton järjestösihteeriin Susanna Takamaahan (jarjesto@rul.fi tai 0405568798). Kaikkien liiton sivupohjalla operoivien yhdistysten ja piirien kannattaa tarkistaa sivustonsa käyttäjätunnukset ja niiden ajankohtaisuuden.

Verkkosivujen sisältöjen siirtäminen vanhalta pohjalta uudelle oli teknisesti raskas toteuttaa, ja uusilla sivuilla saattaa esiintyä omituisuuksia. Juuri ennen siirtoa tehdyt päivitykset eivät välttämättä ole siirtyneet lainkaan, sillä sivupäivityksen yhteydessä ei ole käytetty viimeisintä sivuhistoriaversiota. Mikäli yhdistyksen tai piirin verkkosivuilla huomataan puuttuvia tietoja liitto suosittelee, että käyttäjä pyrkisi itse päivittämään puuttuvat tiedot sivuille. Mikäli tämä on mahdotonta voi puuttuvia tietoja pyytää liitosta, joka puolestaan pyytää niitä verkkosivujen palveluntuottajalta. Vanhoista sivuista on olemassa palveluntarjoajalla varmuuskopiot.

Yhdistysten ja piirien sivujen kalenterinäkymä tulee käyttöön myöhemmin. Se on teknisistä syistä johtuen jätetty verkkosivu-uudistuksen niin kutsuttuun jälkituotantovaiheeseen. Myös jäsenportaalissa ja toimintalomakkeella tehdään palveluntarjoajan toimesta vielä joitain muutoksia ennen kuin ne toimivat moitteettomasti. Kalenterin käyttöönotosta liitto ilmoittaa erikseen.

Liitto julkaisee uusien verkkosivujen käytöstä ja päivittämisestä ohjeet lähiaikoina. Kaikissa verkkosivu-uudistukseen liittyvissä asioissa voi kääntyä liiton järjestösihteerin puoleen.

Juttua päivitetty 23.9.2020.