Teksti: Reserviupseeriliitto

Yhteistyö piirien ja MPK:n välilllä kunnossa

Yhteistyö reserviupseeripiirien ja MPK:n kanssa sujuu kitkattomasti. RUL:n piirikyselyssä 19 piiriä kertoi yhteistyön sujuvan erinomaisesti tai hyvin. MPK:n organisaatiouudistuksen ei uskota tuovan suuria muutoksia yhteistyöhön.

RUL kysyi tammikuussa reserviupseeripiireltä kuinka yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa sujuu maakuntatasolla. Kyselyyn vastasi kaikki liiton 20 piiriä. Näistä 9 mielestä yhteistyö sujuu erinomaisesti, 10 mielestä hyvin ja yhden piirin mielestä tyydyttävästi.

Noin kolmasosa piireistä kertoi, että yhteistyö MPK:n kanssa on täysin ongelmatonta. Haasteina yhteistyössä mainittiin mm. se, että MPK:n sotilaallisille kursseille kutsutaan vain sijoituksen omaavia reserviläisiä jolloin sijoittamattomalle reserville tarjolla vain peruutuspaikkoja. Muutamassa piirissä MPK:n koulutustoiminta koetaan erkaantuneen omaksi saarekkeekseen ja eroon muusta vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Lisäksi kyselyssä perusteella muutamassa maakunnassa on ongelmia toimijoiden henkilökemioissa.

MPK:n vuoden alussa voimaan tulleen organisaatiouudistuksen ei juurikaan uskota vaikuttavan yhteistyöhön reserviupseeripiirien kanssa. Positiivisena asiana nähdään lisääntyvä koulutusyhteistyö naapurimaakunnan kanssa. Huolta kannetaan vapaaehtoistoimijoiden jaksamisesta sekä kurssimäärien kehittymisestä.

Lisätietoja RUL:n piirikyselystä saa liiton toiminnanjohtaja Janne Kososelta, [email protected] tai 050 – 5810 819.