Teksti: Reserviupseeriliitto

Yli puoli miljoonaa laukausta toukokuun aikana

Toukokuu 2022 oli ammunnan teemakuukausi, jolloin paikallisia reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksiä kannustettiin järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia ja -tapahtumia.

Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen ampumaan. Kun jäsen oli suorittanut vähintään yhden 10 laukauksen ammuntasarjan, hän pystyi kirjaamaan suorituksensa verkkolomakkeelle.

Kaikkiaan suorituksia kirjattiin verkkolomakkeelle koko toukokuun aikana 8 251, joista Reserviläisliiton jäsenten tekemiä suorituksia oli 73 prosenttia ja Suomen Reserviupseeriliiton 27 prosenttia. Ammuttuja laukauksia kertyi yhteensä yli puoli miljoonaa.

Suomen Reserviupseeriliiton 20 piiristä jäsenmäärään suhteutettuna eniten suorituksia kirjattiin Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirissä, jossa suorituksia kirjattiin 163. Toiseksi eniten suorituksia jäsenmäärään suhteutettuna kirjattiin Kainuun Reserviupseeripiirissä (87 suoritusmerkintää) ja kolmanneksi eniten Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirissä (221 suoritusmerkintää). Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri saa tästä palkinnoksi 500 euron, Kainuun Reserviupseeripiiri ja Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri 250 euron toimintatuen per piiri.

Jäsenmäärään suhteutettuna Suomen Reserviupseeriliiton aktiivisimmat paikallisyhdistykset olivat

1. Hirvensalmen Reserviupseerikerho
2. Iitin Reserviupseerikerho
3. Satakunnan Opiskelijareserviläiset
4. Imatran Reserviupseerikerho
5. Ristijärven Reserviupseerit
6. Åbolands Reservofficersförening
7. Veitsiluodon Reserviupseerit
8. Oulaisten Reserviupseerikerho

Voittanut yhdistys saa palkinnoksi 400 euron, toiseksi ja kolmanneksi tulleet 300 euron ja sijoille 4-8 yltäneet 200 euron toimintatuen omalle yhdistykselleen.

Varustelekan lahjakorttien ja RUL-tuotepalkintojen arvonta

Kaikkien osallistujien kesken suoritettiin kolmen 100 euron Varustelekan lahjakortin arvonta. Lahjakortin voittivat Tuukka Teppola (Opiskelijain Reserviupseeripiiri), Samuel Jussila (Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri) ja Henrik Paatsamala (Opiskelijain Reserviupseeripiiri). Tämän lisäksi arvottiin seitsemän Reserviläisliiton tuotepalkintoa, jotka menivät seuraaville:

Mika Klemola (Kymeenlaakson Reserviupseeripiiri)
Pekka Välipirtti (Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri)
Heikki Vahto (Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri)
Jarno Yli-Kankahila (Uudenmaan Reserviupseeripiiri)
Jussi Tarpila (Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri)
Markku Koistinen (Kymenlaakson Reserviupseeripiiri)
Jussi Sarin (Satakunnan Reserviupseeripiiri)

Lahjakortit ja tuotepalkinnot postitetaan voittajille kesä-heinäkuun vaihteessa.

Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee parhaiten suoriutuneita piirejään ja yhdistyksiään sekä arvonnassa voittaneita jäseniään. Lämmin kiitos kaikille Tulta toukokuussa! -haasteeseen osallistuneille!

Tulta toukokuussa! -verkkosivut löytyy osoitteesta https://www.rul.fi/vuoden-2022-toimintakykytapahtumat/tulta-toukokuussa/.

Täydennys uutiseen (29.6.2022):
Kiitämme saamastamme palautteesta koskien tämän vuoden haastekampanjaa ja sen tuloksien tarkastelua. Tapahtuman pilotoinnissa tulokset katsottiin prosentuaalisesti suhteutettuna yhdistyksen jäsenmäärään eli prosenttiammunnan periaatteiden mukaisesti.

Ensi vuotta varten kehitämme haastekampanjaa saamamme palautteen pohjalta, jolloin huomioidaan paremmin jäsenmääriltään eri kokoiset yhdistykset.