Tulta toukokuussa -haastekampanja – Koko maa

Tulta toukokuussa! on koko toukokuun 2023 käynnissä oleva kilpailu, jonka aikana paikallisia reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksiä kannustetaan järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia.

Eld i maj! är en tävling som pågår hela maj månad, under vilken lokala reservist- och reservofficersföreningar uppmuntras att ordna skyttetillfällen för sina medlemmar. Information på svenska hittar du här.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kesken.

Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! -suorituksiin.

Ilmoita ammuntasuorituksesi täällä!

Viime vuonna Tulta toukokuussa! -haasteen aikana ammuttiin yli puoli miljoonaa laukausta.

Ammunnan teemawebinaarit

Tulta toukokuussa! -tapahtuman aikana järjestetään myös webinaareja ammuntaan ja sen harrastamiseen liittyen.

Webinaari I: Ampujan fysiologiset ominaisuudet ja miten niitä kehittää
ma 8.5.2023 klo 18-19

Webinaari II: Sovellettu reserviläisammunta SRA – miten päästä lajin pariin ja mitä harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia on
ma 15.5.2023 klo 18-19

Webinaareista laitetaan jäsenistölle tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet huhti-toukokuun vaihteessa.

Vuoden 2022 Tulta toukokuussa! -webinaaritallenteet ovat katsottavissa liiton verkkokoulutusalustalla.

Lahjakorttien ja tuotepalkintojen arvonta

Kaikkien haastetapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan Varustelekan lahjakortteja sekä tuotepalkintoja.

Reserviupseeriliiton jäsenten kesken arvotaan 3 x 100 euron arvoisia Varustelekan lahjakortteja sekä 7 x tuotepalkintoja.

Piirien ja yhdistysten suoritusperusteiset kannustintuet

Reserviupseeriliiton piirejä ja yhdistyksiä kannustetaan aktiivisesti ottamaan osaa haastetapahtumaan ja mahdollisuuksien mukaan järjestämään ammuntatilaisuuksia. Reserviupseeriliitto palkitsee kolme aktiivisinta reserviläispiiriä prosenttiosuuksien mukaan suhteutettuna seuraavasti:

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

Yhdistyssarjoja on kaksi. Kolme aktiivisinta alle 150 jäsenen yhdistystä palkitaan seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

150 ja yli jäsenen yhdistykset seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki