Liittohallitus nimesi toimikunnat

tammikuu 15, 2013

RUL:n liittohallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa 12.1. vahvistettiin puheenjohtajiston työnjako, toimikuntien keskseiset tehätävät sekä valittiin liiton toimikunnat alkaneelle vuodelle.

Liiton puheenjohtaja Mika Hannulan vastuualueeseen kuuluvat edelleen yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet, edunvalvonta, viestintä sekä strateginen suunnittelu ja kansainväliset suhteet.

Ensimmäisen varapuheenjohtajan Mikko Halkilahden vastuulla ovat koulutus, järjestötoiminta, sekä jäsenhankinta- ja jäsenhuolto. Hän toimii lisäksi järjestötoimikunnan puheenjohtajana. Mikko Halkilahti on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsen ja sen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja.

Toinen varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä vastaa taloushallinnosta, aatteellisesta toiminnasta, liikunta- ja ampumatoiminnasta sekä liiton toimistosta. Aaro Mäkelä on edelleen myös taloustoimikunnan puheenjohtaja. Taloustoimikunta valmistelee talousasiat liittohallitukselle, seuraa liiton talouden ja sijoitussalkun kehitystä sekä käsittelee projektitukihakemukset.

Liiton johtoryhmänä toimii työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtajiston lisäksi toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja järjestösihteeri Saku Liehu. Työvaliokunta valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat talousasioita lukuun ottamatta. Työvaliokunnan vastuulla on myös yhteydenpito keskeisiin yhteistoimintatahoihin, kokonaisvastuu viestinnästä sekä mm. ampuma-aselain ja puolustusvoimauudistuksen seuranta. Myös liiton kolmivuotisuunnitelman valmisteluvastuu on työvaliokunnalla.

Koulutustoimikunnalle uusi puheenjohtaja

RUL:n koulutustoimikunnan keskeinen tehtävä on vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittäminen ja kouluttajakoulutus yhteistyössä MPK:n kanssa. Tänä vuonna toimikunta perehtyy myös reserviupseerin urapolkuun liittyviin kysymyksiin sekä kehittää sotilasammattitaidollista koulutusta. Toimikunnan uutena puheenjohtajana aloittaa Marko Honkanen.

Mikko Halkilahti johtaa järjestötoimikuntaa.  Toimikunta vastaa mm. yhdistyspäivän järjestämisestä, toiminta- ja vänrikkipäivien kehittämisestä. Järjestyksessään toinen yhdistyspäivä pidettään lauantaina 23.3. Katajanokan Kasinolla. Kaikki näihin asioihin liittyvät ajatukset voi toimittaa suoraan järjestösihteeri Saku Liehulle ().

Palkitsemistoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys liittohallitukselle RUL:n kultaisten ansiomitalien ja kultaisten ansiomitalien soljen kera saajista. Liittohallituksen käsittelemä esitys lähetetään puolustusministerille hyväksyttäväksi. Palkitsemistoimikunnan puheenjohtajana toimii liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kallio.

Liiton kansainvälinen toimikunta koostuu eri maiden ja toimintojen yhteysupseereista. Tärkeimpiin yhteistyötahoihin nimettiin 2 – 3 yhteysupseeria. Heidän tärkein tehtävänsä on yhteydenpito kohdealueensa yhteistyöorganisaatioihin. Kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja on Yrjö-Pekka Rautalahti.