RUL:n neuvottelukunta: Puolustukseen on panostettava selonteon mukaisesti

huhtikuu 13, 2017

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunnan mielestä puolustusselonteossa mainitut taloudelliset panostukset ovat ehdottoman tärkeitä Suomen puolustuskyvyn turvaamiseksi. Neuvottelukunnan kevätkokouksessa hyväksyttiin neuvottelukunnan lausunto ja valittiin neuvottelukunnalle puheenjohtajat vuodelle 2017.

Majuri Tapio Peltomäki Turusta jatkaa neuvottelukunnan puheenjohtajana ja majuri Martti Ehrnrooth Vaasasta varapuheenjohtajana. Kokouksen alussa kuutu komentaja Pasi Rantakarin kokousesitelmä valtioneuvoston puolustusselonteosta herätti neuvottelukunnassa vilkkaan keskustelun.

Komentaja Pasi Rantakari luovutti esityksensä jälkeen kopion valtioneuvoston puolustusselonteosta RUL:n kunniajäsen, kenraali Jaakko Valtaselle.

Neuvottelukunnan hyväksymä lausunto liiton toiminnasta ja muutoksista toimintaympäristössä

Suomen lähialueen turvallisuustilanne on heikentynyt Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan konfliktin jälkeen. Sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat lisääntyneet ja epävarmuus on lisääntynyt laajemminkin. Itämeren alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut ja sotilaallinen toiminta alueella lisääntynyt. Itämeren ympäristövaltiot ovat parantaneet asevoimiensa valmiutta ja päättäneet materiaalihankinnoista sekä korottaneet puolustusmäärärahojaan. Neuvottelukunta näkee tärkeänä, että liitto omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että myös Suomi toteuttaa helmikuussa 2017 julkaistun puolustuspoliittisen selonteon mukaiset panostukset maamme puolustukseen.

Vuoden 2016 aikana liiton toiminta noudatti kolmivuotisstrategiaansa. Lappeenrannan liittokokouksessa hyväksytty vuosien 2017–2019 strategia on ajanhenkinen.

Liiton edunvalvonnan panos oli toimintavuotena merkittävää. Erityisen positiivisena neuvottelukunta näkee vaikuttamisen ampuma-asedirektiiviin ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön- ja koulutuksen määrärahoihin.

Neuvottelukunnan mielestä on tärkeää, että liitto tuo jatkossakin esille myös selonteossa mainittuja reserviä koskevia asioita:

  • Omaehtoisen kouluttautumisen ja kunnon ylläpitämisen tärkeys;
  • reserviupseerien osaamisen hyödyntäminen nykyistä paremmin sodan ajan joukoissa;
  • reserviupseerien osaamisen hyödyntäminen myös siviiliyhteiskunnan poikkeusoloissa ja virka-aputehtävissä panostamalla varautumiskoulutukseen;
  • liiton sekä muiden reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen merkitys maanpuolustustahdon ylläpitämisessä.

Liiton 85-vuotisjuhlavuosi oli järjestelyiltään onnistunut ja kokosi ilahduttavan runsaan osallistujajoukon niin Haminan juhlallisuuksiin kuin Lappeenrannan liittokokoukseen.

Neuvottelukunta kannustaa liiton johtoa jatkamaan viestinnässä valittua reserviupseerien arvojen mukaista rakentavaa ja asiantuntijuutta korostavaa linjaa.

Liiton talous on tyydyttävällä tasolla. Jäsenmäärän kehitys edellyttää vuosi toisensa jälkeen jatkuvia ponnistuksia.