Teksti: Janne Kosonen

40.000 euroa vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle

Sotavahinkosäätiö on palkinnut 12 henkilöä ja 8 yhteisöä maanpuolustuspalkinnoilla. RUL:n esityksestä 2000 euron tunnustuspalkinnon saivat Ville Maijanen, Tor-Erik Lindqvist, Virolahden-Miehikkälän Reserviupseerikerho, Lahden Reserviupseerikerho sekä Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri.

Sotavahinkosäätiö myöntää tunnustuspalkintoja vuosittain. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Palkintoja myönnetään Kadettikunnassa, Suomen Reserviupseeriliitossa, Maanpuolustuskiltojen liitossa ja Reserviläisliitossa tehdystä maanpuolustustyöstä. Tällä kertaa säätiö myönsi yhteensä 40.000 euroa seuraaville tahoille:

Suomen Reserviupseeriliiton esityksestä:

 • Lahden Reserviupseerikerho, 2.000 euron palkinto. Ansiokas toiminta sotilasurheilun ja ampumatoiminnan edistämiseksi sekä Suomen Reserviupseeriliiton kansainvälisen toiminnan hyväksi.
 • Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri, 2.000 palkinto. Piirin tiedotustoiminnan uudistaminen sekä internetissä tapahtuvan tiedotustoiminnan kehittäminen.
 • Virolahden ja Miehikkälän Reserviupseerikerho, 2.000 palkinto. Erittäin ansiokas toiminta Salpalinjan tunnettuuden lisäämisessä sekä sotiemme veteraanien ja suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi.
 • Kapteeni Ville Maijanen (s. 1972) Tapiolan Reserviupseereista, 2.000 euron palkinto. Ansiokas toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ja erityisesti ampumatoiminnan turvaamisessa.
 • Kapteeni Tor-Erik Lindqvist (s. 1962) Salon Seudun Reserviupseereista, 2000 euron palkinto. Erittäin ansiokas toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä sekä reserviläisurheilussa ja Reserviläisurheiluliitossa.

Kadettikunnan esityksestä:

 • Etelä-Karjalan kadettipiiri, 2.000 euron palkinto. Tulimyrskyn keskellä – Jatkosodan suurhyökkäyksen torjunnan 70-vuotisjuhlaseminaarin järjestäminen 9.-10.6.2014 Lappeenrannassa.
 • Everstiluutnantti Heikki Mikael Rintanen (s. 1952) Pohjanmaan kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustusaatteellinen toiminta Pohjanmaalla.
 • Kapteeniluutnantti Sami Tapio Vuorinen (s. 1984) Helsingin kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Aktiivinen ja ansiokas toiminta kadettipiirin luottamustehtävissä ja piirin toiminnan kehittämisessä.
 • Komentaja Jukka Antero Alavillamo (s. 1966) Länsi-Uudenmaan kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustustyö koululaisten ja nuorison parissa Länsi-Uudellamaalla.
 • Eversti Pentti Juhani Väänänen, (s. 1947) Pirkanmaan kadettipiiristä, 2.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja erittäin ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustustyö Pirkanmaalla.

Maanpuolustuskiltojen liiton esityksestä:

 • Lentotekniikan Kilta, 2.000 euron palkinto. Sotahistoriallisesti ainutlaatuisen kohteen, Gloster Gauntlet -lentokoneen ja Ilmavoimien perinteiden ylläpito.
 • Tampereen Seudun Ratsuväen Kilta, 2.000 palkinto. Killan perinneratsuosaston 1930-luvulla valmistettujen varusteiden kunnostus ja uusiminen.
 • Rannikkojääkärikilta, 2.000 euron palkinto. Killan kanootteihin liittyvä koulutustoiminta ja sen kehittäminen.
 • Sotilasmestari Ari Heikkilä (s. 1957) Karjalan Prikaatin Killasta, 1.000 euron palkinto. Pitkäaikainen ja tuloksellinen työ kiltatoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen hyväksi Kymenlaakson alueella.
 • Everstiluutnantti Heikki Lahtela (s. 1952) Ilmavoimien Kiltaliitosta, 1.000 palkinto. Aktiivinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö Karjalan Lennoston Killassa sekä piiri- ja liittotasolla ja MPK:n toiminnassa.
 • Majuri Seppo Suhonen (s. 1946) Pohjan Pioneerikillasta, 1.000 palkinto. Erittäin pitkäaikain työ maanpuolustustahdon, veteraanien sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen hyväksi.
 • Rouva Marju Teperi (s. 1951) Varsinais-Suomen Kiltasisarista, 1.000 palkinto. Erittäin tuloksellinen työ naisten saamiseksi mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja -koulutukseen Varsinais-Suomen alueella.

Reserviläisliiton esityksestä:

 • Hattula-Tyrvännön Reserviläiset, 3.000 euron palkinto. Erittäin pitkäaikainen, merkittävä ja vaikuttava toiminta maanpuolustuksen hyväksi Etelä-Hämeen alueella sekä hedelmällinen yhteistyö Panssariprikaatin kanssa.
 • Pirkanmaan Reserviläispiiri, 3.000 euron palkinto. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön vaikuttavuuden kasvattaminen lisäämällä jäsenmääriä Pirkanmaan alueella toimivissa reserviläisyhdistyksissä.
 • Sotilasmestari Teppo Iisakkila (s. 1942) Valkeakosken Reserviläisistä, 2.000 euron palkinto. Poikkeuksellisen ansiokas ja pitkäaikainen työ maanpuolustuksen hyväksi Etelä-Hämeen alueella.
 • Toiminnanjohtaja Ulla Muurimäki (s. 1954) Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiristä, 2.000 euron palkinto. Poikkeuksellisen ansiokas työ maanpuolustuksen hyväksi Etelä-Pohjanmaan alueella.

Taustalla talvisota

Sotavahinkosäätiön syntytausta liittyy talvisotaan. Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä, joiden toiminta jatkui jatko- ja Lapin sodan aikana. Sotavahinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimistojen vauriot täysimääräisesti.

Kun tuhot oli saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka on tukenut merkittävin apurahoin ja avustuksin mm. sotiemme veteraaneja. Maanpuolustuspalkintoja Sotavahinkosäätiö on myöntänyt vuodesta 2009. Säätiön puheenjohtajana toimii vakuutusneuvos Peter Küttner Helsingistä.