Teksti: Janne Kosonen

Äärikäyttäytyminen -seminaarijulkaisu ilmestyi

Äärikäyttäytyminen – miten kohdataan, miten johdetaan? -seminaarijulkaisu on valmis. Julkaisussa on artikkeleja mm. Hyvinkään ampumatapuksesta, median muuttuvasta roolista kriiseissä sekä koulujen turvallisuudesta ja turvallisuuskultuurin luomisesesta.

Äärikäyttäytminen -julkaisu perustuu RUL:n, Kadettikunnan, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun lokakuussa 2013 järjestämän arvo- ja johtamisseminaarin esityksiin. Näitä ovat mm. ylikomisario Timo Leppälän kirjoitus Hyvinkään ampumatapauksesta, komisaario Juha Järvelinin kirjoitus Debriefing Kauhajoella, kenttäpiispa Pekka Särkiön artikkeli Kasvojen menettämisen estämisestä sekä sotilaspastori Janne Aallon kirjoitus Kriisinhallintaoperaation kriisinsietokyvystä.

Risto Sinkko ja Sakari Nurmela esittelevät julkaisussa seminaaria varten tehdyn tutkimuksen keskeiset tulokset. Kyselytutkimuksen aiheena oli ihmisten kokemukset äärikäyttäytymiseksi luokiteltavia tapahtumia kohtaan.

Lisäksi mukana on rehtori Mikko Leppäsen kirjoittama laaja kommenttiartikkeli koulujen turvallisuudesta ja Espoon Viherkallion koulun turvallisuusajattelun kehityksestä.

Arvoseminaarien sarja alkoi vuonna 2002. Ensimmäinen Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeen seminaari järjestettiin vuonna 2009. Seminaarien järjestäjinä ovat alusta alkaen toimineet Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Kadettikunta ja Suomen Reserviupseeriliitto. Poliisiammattikorkeakoulu tuli mukaan järjestäjäksi vuonna 2010.

Äärikäyttäytyminen -seminaarijulkaisun on toimittanut Mari Ukkonen ja kirja ilmestyy MPKK:n artikkelikokoelmat -julkaisusarjassa.

Kirja on saatavilla RUL:n toimistosta (toimisto@rul.fi) hintaan 10 €.