Ampuma-asekouluttajien koulutus jatkuu syksyllä

Uuden ampuma-aselain edellyttämän kouluttajakoulutuksen on saanut jo noin 500 henkilöä. Koulutus jatkuu syksyllä alueellisilla koulutustilaisuuksilla. Kouluttajan vastuista ja koulutuksen maksuista esille nousseisiin kysymyksiin etsitään parhaillaan vastauksia.

Projektipäällikkö Mika Lehtonen sisäasiainministeriöstä kertoi ampuma-aselainsäädännön ajankohtaisista asioista RUL:n ja RES:n piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä Lahdessa 25.8.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen massakoulutusvaihe toteutettiin poliisihallituksen johdolla kesä- elokuussa. Ensimmäisessä vaiheessa koulutuksen sai noin 500 henkilöä. Koulutuksen jälkeisiä hyväksyntähakemuksia poliisilaitoksille on tullut vasta vähän. Koulutus tulee jatkumaan syksyllä alueellisten poliisilaitosten toimesta.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksessa keskitytään erityisesti uuteen ampuma-aselakiin sekä kouluttajien tehtäviin ja vastuisiin. Merkittävään osaan koulutuksen esille nostamista kysymyksistä etsitään edelleen lopullisia ja yksiselitteisiä vastauksia. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. ampuma-asekouluttajan vastuu, todistusten antamisvelvoite sekä tavat, joilla ammunnan seuranta todennetaan. Vastuukysymyksen osalta on selvää, että kouluttajalla on vastuu vain ja ainoastaan hakijan ampumaharrastuksen todentamisesta. Hakijan sopivuuden arviointi on lupaviranomaisen eli poliisin tehtävä.

Piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä keskustelua herätti myös ampumakouluttajakoulutuksen hinta. Itse koulutus maksaa 29 euroa ja hyväksyntä kouluttajaksi vielä 79 euroa lisää. Mika Lehtonen kertoi, että maksut perustuvat valtion maksuperustelakiin. Syksyn aikana selvitetään onko mahdollisuuksia esitettyjen maksujen alentamiseen. Kovin todennäköistä maksujen alentaminen ei ole.