Teksti: Reserviupseeriliitto

Ampumaratojen lupakäytännöille haetaan yhteisymmärrystä

Helsingissä 11.3. pidetty ”Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät” -seminaari esitteli uuden ohjeistuksen ampumaratojen ympäristöluvan hakemiseen sekä lupapäätösten yhdenmukaistamiseen.

Suomessa on noin puoli miljoonaa ammunnan harrastajaa sekä kuusisataa ampumarataa. Ampumaharrastajien määrä on jatkuvassa kasvussa. Siksi myös ympäristölupia valvovia viranomaisia ja uusia lupia hakevia on suuri määrä. Yhteinen käytäntö ja malli ovat kuitenkin puuttuneet. Vuosi sitten pidetyssä ympäristösuojelua ja kaavoitusta koskevassa seminaarissa ilmaistiin ympäristöministeriölle toive luoda malli, jolla ympäristöluvan haku- ja päätösprosessia yksinkertaistetaan. Keskeinen työkalu tulee olemaan Ampumaratojen ympäristölupaopas (AMPY), jonka toivotaan yhtenäistävän ja yksinkertaistavan lupakäytäntöjä.

– Vuosi sitten meille esitettiin toive mallista. Nyt meillä on ilo esitellä työn tulos. On kaikkien etu selkeyttää yhteistä pelikenttää, jotta ampujat voivat keskittyä harrastukseensa ja lupaviranomaisilla on selkeät periaatteet lupaharkintaan, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka totesi. AMPY-raportti on lähdössä laajalle lausuntokierrokselle maalis- huhtikuussa.

Yhteinen tahtotila on, että ratojen määrää tulisi tiivistää erityisesti tiheään asutulla seuduilla ja muodostaa ampumaurheilukeskuksia. Näillä turvattaisiin hallittu ympäristönsuojelu, saavutettaisiin järkevä kustannustaso ja mahdollistettaisiin monipuolinen kilpailutoiminta ja ampumaharrastuksen saatavuus.

Ampumafoorumin puheenjohtaja, Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi totesi, että Helsinki, Espoo ja Vantaa voisivat ottaa esimerkkiä ja aloittaa yhteistyön uudenmallisen keskuksen aikaansaamisesta.  Aarrekivi kuitenkin muistutti samalla, että harvaanasutuilla alueilla radat ovat hyvin tärkeitä harjoittelun ja eettisen metsästyksen kannalta.

Pokka väläytti myös mahdollisuutta vähentää raskasta hallintoprosessia luomalla pienemmille radoille toimialakohtainen normi ja siirtyä suurelta osin rekisteröitymismenetelmään, kaikkein pienimpien ehkä vain ilmoitusmenetelmään. Vain isoimmat radat laitettaisiin luvan alle. Seminaarissa esitys sai kannatusta, mutta samalla toivottiin, että normeja kirjoitettaessa otettaisiin myös ampumaharrastajien ääni huomioon.

Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät -seminaarin järjesti ampumaharrastusfoorumi yhteistyössä ympäristöministeriön, puolustusvoimien ja Suomen Messujen kanssa.

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös tulevaisuudessa. Ampumaharrastusfoorumin tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaa päättäjiin valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ampumaharrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöt ovat:
• Suomen Ampumaurheiluliitto
• Suomen Ampumahiihtoliitto
• Metsästäjäin Keskusjärjestö
• Suomen Metsästäjäliitto
• Maanpuolustuskoulutusyhdistys
• Reserviläisurheiluliitto
• Suomen Reserviupseeriliitto
• Reserviläisliitto
• Asealan Elinkeinonharjoittaja
• Asehistorian liitto

AMPY-raportin luonnos löytyy mm. ampumaharrastusfoorumin nettisivuilta: https://www.rul.fi/ampumaharrastusfoorumi/