Teksti: Reserviupseeriliitto

Ampumaratojen ympäristölupahanke sai rahoituksen

Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL), Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto (RES) ja Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) ovat saaneet maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen kolmevuotiselle ampumaratojen ympäristölupahankkeelle, jonka turvin ampumaratojen ympäristölupiin erikoistuneet asiantuntijat hoitavat ampumaratojen lupaprosesseja.

Ympäristölupa vaaditaan kaikilta ulkona sijaitsevilta ampumaradoilta, joskin lain tarkoittamille vähäisille ampumaradoille, joilla ei ammuta haulikolla ja jotka eivät sijaitse pohjavesialueella riittää ilmoitusmenettelyyn pohjautuva lupaprosessi. Ilmoitusmenettelyn takia on tosin tehtävä ympäristölupahakemusta vastaavaa selvitystyötä. Ampumaratojen ympäristölupia myöntävät siviiliratojen osalta pääasiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.

Ampumaradan ympäristöluvitus ei ole yksinkertainen prosessi. Siihen vaikuttavat mm. radan sijainti,  ympäristöolosuhteet, sen tarkoitusperät ja käyttäjämäärät. Toisistaan merkittävästikin poikkeavat sijainti- ja ympäristöolosuhteet edellyttävät useimmiten jokaisen radan ympäristöluvan arvioimista tapauskohtaisesti, jotta radan vaikutukset ja riskit tunnistetaan ja arvioidaan.

Ympäristölupahankkeessa työskentelee kaiken kaikkiaan 8 henkilöä. Tavoitteena on tarjota palvelu, joka laatii ampumaratatoiminnan kannalta hyvät, mutta myös todelliset ympäristöriskit huomioivat ympäristölupahakemukset vajaalle kolmannekselle maan ampumaradoista. Ammattimaisesti ja hyvin hoidettuna lupien kustannukset saadaan minimoitua, onnistumisen todennäköisyys ja ympäristönsuojelullinen hyöty maksimoitua, vältetään turhat suojaus- tai puhdistuskustannukset sekä kulutetaan vähiten aikaa.

Palvelu on tarkoitettu Suomen Ampumaurheiluliittoon, Suomen Metsästäjäliittoon, Reserviläisliittoon ja/tai Reserviupseeriliitoon kuuluvien seurojen sekä riistanhoitoyhdistysten ylläpitämille radoille.

Lisätietoja hankkeesta täältä tai projektipäällikkö Lotta Jaakkolalta (SAL) puh. 040 1282 120, lotta.jaakkola@ampumaurheiluliitto.fi.