Teksti: Reserviupseeriliitto

Etämarssitapahtumat vuoden 2020 maanpuolustusteko

Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt vuoden 2020 maanpuolustusteko -tunnustuksen erityisesti reserviläisille suunnatuille etämarssitapahtumille.

Varustelekan etäsotilasmarssitapahtumaan huhtikuun viimeisenä viikonloppuna osallistui noin 3000 marssijaa. Reserviläisurheiluliiton Four Day Marsch etämarssitapahtumaan heinäkuun lopulla osallistui yli 750 marssijaa.

Koronavirusepidemian takia monet liikuntatapahtumat on jouduttu perumaan vuonna 2020. Etämarssitapahtumat mahdollistivat ison joukon saman aikaisen osallistumisen omilla paikkakunnillaan. Osallistumiskynnystä alensi mahdollisuus valita itse oma marssimatka, oma varustus sekä tarkka ajankohta marssille. Tapahtumien yhteisöllisyyttä pidettiin yllä vilkkaalla ja vuorovaikutteisella viestinnällä sosiaalisessa mediassa. Vaikka mainitut tapahtumat oli ensisijaisesti suunnattu aktiivisille reserviläisille, niin marsseille osallistui myös paljon muitakin henkilöitä joka puolelta Suomea sekä useasta muusta maasta.

Etämarssit olivat nopeasti järjestettyjä, tehokkaasti somea hyväksi käyttäviä, suurta näkyvyyttä saaneita ja innovatiivisia tapahtumia. Ne olivat ulkoilmatapahtumia, jotka toteutettiin hajautetusti ja olivat osaltaan lisäämässä marssille osallistuneiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Näin ollen etämarssitapahtumat sopivat oivallisesti poikkeuksellisen koronavirusepidemian aikaiseksi toiminnaksi.

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) perustama Vuoden maanpuolustusteko – tunnustus voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta maanpuolustusta, maanpuolustustahtoa tai yleistä turvallisuutta lisäävästä teosta yksityishenkilölle, yhteisölle tai projektille. Vuoden maanpuolustusteko palkintoa on myönnetty vuodesta 2001 lähtien.