Teksti: Reserviupseeriliitto

Huolto-Apu säätiön avustukset ovat haettavissa

Huolto-Apu Säätiön avustukset vuodelle 2023 ovat nyt haettavissa. Reserviupseeritoimintaan on vapaasti haettavissa 5.000 euroa.

Säätiö jatkaa nuorten reserviupseerien toiminnan tukemista, mutta kaikki aktiiviseen toimintaan liittyvät hakemukset ovat tervetulleita. Avustusta on haettava kirjallisesti 31.10.2023 mennessä. Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka lähetetään säätiön asiamiehelle. Säätiön tarkemmat tiedot ja avustuksen hakulomake löytyvät täältä.

Vuonna 1945 perustetun Huolto-Apu Säätiö sr:n tarkoituksena on tukea suomalaisia reservinupseereja ja Suomen Reservinupseeriliittoa sekä sen jäsenjärjestöjä. Aikanaan säätiön tärkein tehtävä oli antaa sosiaalista tukea Suomen sodissa 1939‐1945 palvelleille reservinupseereille. Sittemmin tämä tärkeä sosiaalisen tuen tarve on nykyisen kehittyneen sosiaalilainsäädännön vuoksi vuosien aikana vähentynyt, joskaan ei kokonaan poistunut. Reservinupseereiden maanpuolustusvalmiuksien kehittämisen tukeminen on säätiölle luonteva uusi toimintamuoto. Huolto-Apu Säätiö on mm. tukenut useiden kerhojen ampumatoimintaa.