Teksti: Janne Kosonen

Kainuu ja Varsinais-Suomi vuoden liikuntapiirit

 

Varsinais-Suomi ja Kainuu voittivat reserviupseeripiirien väliset kilpailut vuonna 2016. Liikunnan parhaat piirit palkittiin liittovaltuuston kevätkokouksessa 22.4.

Kalevan malja luovutetaan liiton parhaalle piirille reserviläisliikunnassa. Taistelukoulun kilpi luovutetaan aktiivisimmalle piirille kuntoliikunnassa. Kalevan maljan otti haltuunsa Varsinais-Suomen reserviupseeripiiri. Taistelukoulun kilven voitti jo kahdeksannen kerran peräkkäin Kainuun Reserviupseeripiiri, joka oli paras myös prosenttiammunnassa.

Piirien välisten kilpailujen tulokset 2016

Liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki ja liiton 1. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä luovuttivat Taistelukoulun kilven Varsinais-Suomen piirin valtuutetuille Juha Lehtoselle, Anssi Heikkilälle ja Anders Kjellmanille.

Kalevan malja

 1. Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry 98
 2. Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry 91
 3. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry 89
 4. Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry 84
 5. Helsingin Reserviupseeripiiri ry 82
 6. Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry 72
 7. Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 61
 8. Päijät-Hämeen Reserviupseeripiiri ry 52
 9. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry 41
 10. Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry 38

 

Kainuun piirin puolesta Taistelukoulun kilven otti vastaan Terho Pelli.

Taistelukoulun kilpi

 1. Kainuun Reserviupseeripiiri ry 50
 2. Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry 49
 3. Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry 45
 4. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry 43
 5. Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry 43
 6. Vaasan Reserviupseeripiiri ry 38
 7. Keski-Suomen Reserviupseeripiiri ry 36
 8. Lapin Reserviupseeripiiri ry 35
 9. Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry 33
 10. Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry 33

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin

RUL:n liittovaltuusto hyväksyi kevätkokouksessaan 22.4. vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuonna 2016 liiton toiminnan painopisteenä olivat ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen, reserviupseereiden edunvalvonta, liittokokous ja liiton strategiatyö sekä RUL 85 vuotta. Liiton juhlavuoden päätapahtuma järjestettiin elokuun alussa Haminssa Tattoon yhteydessä. Vuoden keskeiseksi edunvalvonta-asiaksi nousi vaikuttaminen valmisteilla olevaan EU:n ampuma-asedirektiiviin, jossa saavutettiin lopulta EU-tasolla tyydyttävä tulos. Ampumatoiminnan vaikuttamistyö jatkuu alkaneena vuonna erityisesti eduskunnan suuntaan, kun EU-direktiivin pohjalta tehdään muutoksia meidän omaan ampuma-aselainsäädäntöön. Toinen iso edunvalvontakysymys oli vapaaehtoiseen maanpuolustustyön- ja koulutuksen määrärahaleikkausten estäminen.

Aktiivisen toiminnan vuosi

Pääosa aktiivisesta reserviupseeritoiminnasta tapahtuu yhdistyksissä ja piireissä. Vuoden 2016 aikana järjestettiin yhdistyksissä (317) ja piireissä (20) yli 4.700 ampumatilaisuutta, lähes 6.000 liikunta-, maastotoiminta- ja kilpailutilaisuutta, yli 2.600 maanpuolustusaatteellista tilaisuutta ja tapahtumaa sekä lisäksi useita koulutus- tiedotus- ja kansainvälisen toiminnan tapahtumia. Reserviupseerit olivat sankarihaudoilla lähes 500 kunniavartiossa. Yksittäisiä vartioita oli yli 3500. Osanottajia edellä mainituissa tapahtumissa oli yli 100.000.

Liiton tilinpäätös toteutui melko hyvin budjetoidusti. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli noin 586.000 €. Liitto tuki yhdistysten ja piirien toimintaa noin 116.000 eurolla. Lisäksi liitto vastasi koko organisaation puolesta jäsenmaksuperinnästä ja jäsenrekisterikuluista. Liiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut, yleisavustukset sekä liiton sijoitussalkun tuotot. Vuoden 2016 tilinpäätös oli liki 12.000 euroa alijäämäinen.