Teksti: Janne Kosonen

Kertausharjoitusten määrä pidettävä tämän vuoden tasolla

Maan, jonka puolustusratkaisu perustuu reserviläisistä koottuun kenttäarmeijaan, uskottavuus ei kestä enää yhtään laihaa kertausharjoitusvuotta lisää. Tämä ei vaan ole enää vaihtoehto, totesi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti liiton hallituksen kokouksessa Tampereella.

Puolustusvoimien toimintamenoihin kohdistuu ensi vuonna taas kiristyspaineita. Reserviläisten toimintakyvyn, osaamisen ja motivaation kannalta on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että tänä vuonna pitkästä aikaa tyydyttävälle tasolle saadut kertausharjoitusvuorokaudet saadaan pidettyä tämän vuoden tasolla. Yhtä lailla tärkeää on, että vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja maanpuolustusjärjestöjen tuki pysyy vähintään tämän vuoden tasolla.

Halkilahti viittasi puheessaan elokuun puolessa välissä julkaistuun valtiovarainministeriön talousarvioesitykseen. Puolustusbudjettiin tuleva korotus kohdistuu valtaosin puolustusvarustehankintoihin. Lisäksi merkittävästi suurempi osa puolustusmäärärahoista kohdistuu sotilaallisen kriisinhallinnan menoihin, koska kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot siirtyvät ulkoasiainministeriöltä kokonaan puolustusministeriön korvattavaksi.

– Ensi viikon budjettiriihessä on vielä pöydällä kaikkia hallinnonaloja koskevia toimintamenoleikkauksia. Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg ja puolustusministeri Jussi Niinistö kirjoittivat 4.9., että mikäli Puolustusvoimien toimintamenokehyksiä leikataan, on harjoitustoimintaa pakko supistaa. Tämä on puolestaan viimeksi kuluneina vuosina tarkoittanut sitä, että ensiksi leikataan reserviläisten kertausharjoituksista, Halkilahti muistutti.

 

Hän viittasi myös Sipilän hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, joissa todetaan, että Suomen puolustus perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle. Puolustuksen uskottavuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa. Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta. Samassa hallitusohjelman kohdassa hallitus lupasi varmistaa kertausharjoitusten riittävän määrän. Lisäksi vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan.

– Valtioneuvoston talousarvioesitys on pahasti ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. Toivottavasti asiaan saadaan Suomen puolustuksen kannalta välttämätön korjaus ensi viikon budjettiriihessä, Halkilahti sanoi.