Teksti: Reserviupseeriliitto

Kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja arjen turvallisuuteen on noussut

Suomen Reserviupseeriliitto katsoo, että tarve reserviläisten sähköisille palveluille on ilmeinen ja vapaaehtoisuutta maanpuolustuksen eri tehtävissä voidaan hyödyntää nykyistä merkittävästi laajemmin.

Poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana kiinnostus turvallisuuteen ja maanpuolustukseen on lisääntynyt, mikä näkyy maanpuolustusjärjestöjen lisääntyneissä jäsenmäärissä. Muun muassa Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenmäärä on kasvussa koronapandemian aiheuttamista toiminnan rajoituksista ja vähäisemmistä koulutusmahdollisuuksista huolimatta.

Koronapandemia on paljastanut verkottuneen yhteiskunnan haavoittuvuuksia ja alleviivannut eri toimijoiden yhteistyötä kriisin hoidossa. Pandemia on myös osoittanut varautumisen, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkityksen. Poikkeuksellisten olojen myötä arjen turvallisuus kiinnostaa aiempaa useampia. Hyödyntämällä lisääntynyttä kiinnostusta vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan voidaan lisätä yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Maanpuolustuksessa Suomi luottaa edelleen kansalaisiinsa, sotilaallisen maanpuolustuksen osalta vahvaan ja osaavaan reserviin. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 9.11.2020 pitämässään puheessa Puolustusvoimien komentaja kenraali Kivinen korosti, että nyt on tarve panostaa reserviläisten koulutukseen ja reserviläisten osaamisen entistä parempaan hyödyntämiseen poikkeusolojen tehtävissä. Samalla hän nosti esiin tarpeen kehittää paikallispuolustusta ja sen valmiutta, sekä laajentaa reserviläisten mahdollisuuksia osallistua sotilaallisen maanpuolustuksen eri tehtäviin. Puolustusvoimat parantaa myös sähköisiä palveluitaan reserviläisille.

Maanpuolustuksen ja suomalaisen asevelvollisuuden jatkuva kehittäminen on tärkeää. Osana sitä tulee kehittää myös reservin toimintaa. Maanpuolustusjärjestöt ja vapaaehtoiset reserviläiset ovat osaltaan valmiita vastaamaan uusiin haasteisiin. Reserviläisten osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen on keskeistä myös paikallispuolustuksen ja valmiuden kehittämisessä moninaisissa sotilaallisissa tai muissa kriisitilanteissa.

Virtuaalikokouksista ja sähköisestä asioinnista on koronakriisin aikana tullut uusi normaali. Tervehdimme kiittäen lupausta parantaa kaikkien reserviläisten yhteydenpitomahdollisuuksia Puolustusvoimiin. Sähköinen asiointi on kaikissa yhteiskunnan asioissa nykypäivää. Suomen Reserviupseeriliitto katsoo, että Puolustusvoimien reserviläisille suunnattujen palveluiden saattaminen samalle tasolle on tarpeellista.

Vuoden maanpuolustusteko 2020 -tunnustus etämarssitapahtumille
Poikkeuksellisissa olosuhteissa on ollut tärkeää pitää huolta omasta toimintakyvystä. Reserviläistoiminnan uusia toimintamuotoja ovat olleet mm. etämarssitapahtumat.

Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt vuoden 2020 maanpuolustusteko -tunnustuksen reserviläisille suunnatuille etämarssitapahtumille.
Varustelekan etäsotilasmarssitapahtumaan huhtikuun viimeisenä viikonloppuna osallistui noin 3000 marssijaa. Reserviläisurheiluliiton Four Day March etämarssitapahtumaan heinäkuun lopulla osallistui yli 750 marssijaa ja tapahtuma keräsi osallistujia Suomen lisäksi mm. Saksasta, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Japanista.

RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä ja liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki puhuivat virtuaalisesti kokoontuneen RUL:n liittovaltuuston kokouksessa 28.11.2020.