Teksti: Reserviupseeriliitto

Language Academy järjestettiin tänä vuonna Tallinnassa

CIOR:n vuosittainen intensiivikurssi eli Language Academy järjestettiin tänä vuonna Tallinnassa. Kurssi kulkee lyhenteellä CLA ja ensimmäisen kerran se järjestettiin vuonna 2000.

Opetettavat kielet ovat NATOn hallintokielet eli englanti ja ranska. Kurssin yhteydessä on yleensä mahdollista suorittaa STANAG 6001 -koe siitä kielestä, jonka opetukseen osallistuu kurssin aikana. Tällä kertaa kurssille oli saapunut osallistujia kuudestatoista eri maasta, ja opetusta annettiin vasta-alkajista edistyneisiin. Muusta CIOR:n toiminnasta poiketen Language Academy ottaa opiskelijoikseen myös aliupseereita, miehistöä sekä siviilihenkilöstöä, jolla on tarve sotilassanaston kieliosaamiselle.

 

Suomesta neljä reserviupseeria kurssille

Suomesta kurssille osallistui Reserviupseeriliiton tukemana tänä kesänä nelihenkinen tiimi: yliluutnantti Timo Kettunen ja luutnantit Rimma Ahonen, Meeri Tengström sekä Mikko Vasamies. Osallistujien kurssimaksu maksettiin ja kurssille vaadittavan varustuksen sai tarvittaessa kuitata liiton toimiston kautta. Kurssia edeltävää hakemusta käytettiin osallistujien jakamiseksi alustaviin tasoryhmiin, mutta lopullinen luokkajako tehtiin vasta ensimmäisten kurssipäivien aikana. Kettunen, Ahonen ja Vasamies opiskelivat englantia ja Tengström ranskaa.

-Koin heti itseni erittäin tervetulleeksi, kun akatemian johtaja tuli luokseni kertomaan, kuinka hän on iloinen siitä, että Suomesta oli kurssille tullut myös ranskan kielen opiskelija. Hänen mukaansa suomalaisille ranskan kielen osaajille on kysyntää esimerkiksi Libanonissa ja toivoi jatkossa lisää osallistujia. Nyt kurssin käyneenä voin vilpittömästi suositella kurssia kaikille ranskankielestä kiinnostuneille tasosta riippumatta, kertoo Tengström.

-Aivan kuten englannin opiskelijat myös meidät jaettiin heti alussa tasoryhmiin. Eli vaikka ranska olisi päässyt ruostumaan tai vaikka vasta ihan alkeet olisivat hallussa, voi kurssille tulla hyvillä mielin! Meille pitemmälle edenneillekin riitti kurssilla haastetta ja Stanag-kokeisiin sai osallistua kaikki halukkaat, hän jatkaa.

Kuva: Timo Kettunen. Suomesta kurssille osallistuivat (vasemmalta) Meeri Tengström, Rimma Ahonen, Timo Kettunen ja Mikko Vasamies.

 

Monipuolinen ja rento oppimisympäristö

Kurssi järjestettiin tänä vuonna Viron viranomaistyötä ja sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvaa tutkimusta tuottavan Sisekaitseakadeemian Tallinnan kampuksella. Kurssialueella tunnelma oli rennon asiallinen ja luokissa niin opettajia kuin opiskelijoitakin puhuteltiin etunimillä. Iltaohjelman yhteydessä kurssilaiset pääsivät myös kokeilemaan taitojaan monikulttuurisessa viestinnässä, kun CLA:n tiimi järjesti erilaisia tempauksia ja teemailtoja, kuten aarteenmetsästystä. Joukkueet koottiin enimmäkseen arvalla, ja voittamiseen tarvittiin kykyä ja halua pitää oma ryhmä liikkeessä riippumatta siitä, millä sanavarastolla tai osaamistaustalla ryhmän jäsenet olivat kurssille saapuneet.

Opetuksen sisältö räätälöitiin mahdollisuuksien rajoissa ryhmän toiveiden mukaan. Suomen delegaation englanninopiskelijat ohjattiin kaikki majureiden Renee Swift ja Stephanie Still vetämään englannin ryhmään, jossa tarjolla oli sekä kieliopillisia nyansseja että aimoannos sotilasenglantia. Kurssilla harjoiteltiin esimerkiksi radiolla tehtävää evakuointi-ilmoitusta ja ryhmätyönä johtamispähkinää, jonka viitekehys oli lainattu englantilaisten johtajakoulutuksesta. Kurssin edetessä vaatimustaso nousi, ja samalla kun käytännön taidot karttuivat, valmennettiin ryhmää menestymään STANAG-testissä. Englantia opiskelleilta vaadittiin Viron koekäytännöistä johtuen kurssin puolivälissä osallistuminen tasokokeeseen, jonka läpäiseminen oli edellytys varsinaiseen loppukokeeseen pääsemiselle. Kaikki tässä ryhmässä opiskelleet pääsivät läpi karsintarajasta.

-Missä tahansa muualla tämän tasoisesta opetuksesta päätyisi maksamaan aivan jäätävää hintaa. Kaksi natiivipuhujaa englanninopettajaa, joista toinen on britti ja toinen amerikkalainen. Molemmat majureita ja äärettömän sitoutuneita opiskelijoidensa kehittämiseen, totesi Kettunen jo kurssin puolivälissä. Sotilasosaamisensa lisäksi opetushenkilökunnalla on vahvaa pedagogista osaamista; esimerkiksi amerikanenglantia opettava Swift on kasvatustieteen tohtori, ja brittienglantia opettava Still on toiminut englannin opettajana parikymmentä vuotta.

 

Kontakteja ympäri maailma

Kielenopetuksen lisäksi kurssilla tehtiin vierailuita. Varsinaista viikonloppuvapaata ei pidetty, mutta ensimmäisenä lauantaina saattoi valita, osallistuiko opintoretkelle Helsingissä vai Tallinnassa. Kummassakin kohteessa kurssilaisille jaettiin tehtävinä aiheita, joista heidän tuli pitää miniesitelmä niille, jotka oli osoitettu samaan porukkaan. Toisena vierailukohteena oli Viron puolustusvoimien ja NATO:n monikansallisten joukkojen yhteiskäytössä oleva varuskunta Tapassa, jossa päästiin sekä tutustumaan kasarmiin että kuultiin brittiläisten lyhyt tietoisku monikansallisen toiminnan todetuista haasteista; väärinymmärrys on isompi riski joukon toiminnalle kuin se, ettei ymmärrystä meinaa kielimuurin takia ensi alkuun syntyä lainkaan.

Brittien tietoiskun näkemykset olivat realistisia, ja saman tyyppisiä ilmiöitä oli havaittavissa myös kurssin aikana. Englannin ja ranskan opetuksen ohessa kurssilaisten kesken vaihdettiin ajatuksia kaikesta reserviläistoiminnasta matkailuun, ja välillä osa ajatuksista uhkasi jäädä kadoksiin puutteellisissa käännöksissä. Kurssin henki oli toisaalta läpikotaisen oppimismyönteinen ja stressitön, mikä helpotti ajatustenvaihtoa lievän kielimuurin yli. Kulttuurivaihdon parhaita paloja olivat ukrainalaisten järjestämä teemailta sekä Sveitsin kansallispäivän huomiointi yhteisellä lipunnostolla ja lyhyellä pelillistetyllä tutustumisella Sveitsin valtioon.

CIOR:n ja erityisesti CLA:n toiminnassa näkyvät vahvasti paitsi NATOn varsinaiset jäsenmaat myös esimerkiksi rauhankumppanuusmaat kuten Suomi ja Sveitsi. Opettajia oli mukana Englannista, Kanadasta, Ranskasta, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Opiskelijoita oli saapunut aina Argentiinaa myöten, ja muutamat olivat osallistuneet kielikurssille jo useamman kerran. Jo kurssin alussa heräsi uteliasuus kuulla eri maiden tavoista rekrytoida reserviläisiä, sillä asevelvollisuuteen perustuvasta mallista on monessa maassa ainakin toistaiseksi luovuttu. Eri viestintätapojen ja organisaatiokulttuurien kohtaaminen olikin muodollisen osaamisen karttumisen lisäksi kurssin parhaita puolia osallistujan kannalta.

Kurssin päättyessä järjestetyn STANAG-kokeen tulokset osallistujat saavat myöhemmin syksyllä. Kurssin suorittamisesta myönnettiin kaikille kurssilaisille todistus, riippumatta siitä, olivatko he osallistuneet loppukokeeseen. Kurssi oli kaikkien Suomesta mukaan lähteneiden mielestä erinomaisen onnistunut, ja suosittelemisen arvoinen.

-Kaikki opettajat olivat äidinkielenään ranskaa puhuvia reserviläisiä ja ammattiopettajia. Suurin osa oppilaista oli brittejä ja jenkkejä, mutta kyllä meitä muitakin riitti joka ryhmään. Esimerkiksi minun kahden ranskalaisen opettajani ja kuuden opiskelijan ryhmässä oli myös Espanja ja Saksa edustettuna, tiivistää Tengström.

-Vaikka olinkin opiskelemassa ranskaa, sain päivittäin kommunikoida paljon myös englanniksi. Oikeastaan voisinkin sanoa olleeni molempien kielien kurssilla. Kielten opiskelun lisäksi kurssilla tutustuttiin monen maan kulttuuriin ja armeijaan, luotiin kontakteja ympäri maailman ja käytiin mielenkiintoisia keskusteluja aiheesta kuin aiheesta.

 

Kirjoittanut: Rimma Ahonen