Teksti: Reserviupseeriliitto

Liiton toimintalomake on uudistettu

Toimintalomake uudistettiin keväällä 2019 ja otettiin käyttöön nyt toukokuussa. Uusi toimintalomake vastaa liiton toimintatavoitteita aikaisempaa paremmin ja on selkeämpi kuin vanha toimintalomake. Toimintalomake avataan samasta paikasta kuin aikaisemminkin, liiton verkkosivuilta www.rul.fi sivun oikeasta alalaidasta sisään kirjautumalla. Puuttuvia tunnuksia voi pyytää liiton järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi.

Ohjeet uuden toimintalomakkeen täyttämiseen löytyvät liiton tiedostopankista täältä: https://www.rul.fi/tiedostopankki/#/40

Toimintalomakkeessa on kolmen eri tapahtuman kategorioita:

  • Yhdistyksen järjestämät tapahtumat
  • Muiden tapahtumiin osallistuminen
  • Yläjärjestöjen toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat tapahtumia, jotka ovat yhdistyksen suunnittelemia ja toteuttamia. Niistä löytyy merkintä yhdistyksen toimintasuunnitelmasta tai pöytäkirjasta. Ne ovat siis ennakkoon suunniteltuja ja niiden järjestämisestä on tehty yhdistyksessä päätös. Tapahtuma voi olla esimerkiksi MPK:n kurssi, jos se on yhdistyksen organisoima (esim. jotos). Jos useampi yhdistys järjestää yhdessä jonkin tapahtuman voi jokainen merkitä toiminnan oman yhdistyksen toimintalomakkeeseen.

Muiden toimintaan osallistuminen tarkoittaa sellaista toimintaa, jolloin yhdistys on lähettänyt osallistujia muiden yhdistysten tai toimijoiden tapahtumiin. Tällöin järjestämisvastuu on jossain muualla kuin omassa yhdistyksessä. Kuten omien tapahtumien kohdalla, myös muiden toimintaan osallistuminen tulee olla yhdistyksessä suunniteltua ja täten myös joko toimintasuunnitelmaan tai muihin yhdistyksen virallisiin dokumentteihin kirjattua – ei ole tarkoituksenmukaista kysellä yhdistyksen jäseniltä mihin kukin on vuoden aikaan osallistunut.

Yläjärjestöjen toimintaan osallistuminen tarkoittaa piirin, RUL:n tai RESUL:n tapahtumiin osallistumista. MPK:n tapahtumista kirjataan kouluttajakurssille tai muuhun vastaavanlaiseen pätevöittämiseen osallistujien lähettäminen.

Piireille ja yhdistyksille on lähetetty tiedote uudistetusta toimintalomakkeesta. Kaikissa toimintalomakkeeseen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton järjestösihteerin Susanna Takamaan puoleen.