Liittovaltuusto pohti arvoja, tahtotilaa ja tehtäviä

RUL:n liittovaltuusto hyväksyi kevätkokouksessaan 16.4. vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Laajin keskustelu kokouksessa käytiin valmisteilla olevan kolmivuotissuunnitelma arvoista, toiminta-ajatuksesta, tahtotilasta ja tehtävistä. Uutta kokouksessa oli puheenjohtaja Mikko Halkilahden videotervehdys (Valokuva Jaakko Lampimäki). Lyyli-harjoituksessa ollut puheenjohtaja tervehti valtuustoa sähköisesti ja kokouksessa puheenjohtajan katsauksen esitti 2. varapuheenjohtaja Sampo Puoskari.

Valtuuston kokouksessa palkittiin vuoden 2015 liikunnan parhaat piirit.

Valtuuston kokouksessa palkittiin vuoden 2015 parhaat piirit liikunnassa. Kuva: Janne Kosonen.

 

Valtuuston kokouksen alussa palkittiin liikunnan parhaat piirit. Kalevan malja luovutetaan liiton parhaalle piirille reserviläisliikunnassa. Taistelukoulun kilpi luovutetaan aktiivisimmalle piirille kuntoliikunnassa. Kalevan maljan otti Pirkanmaan reserviupseeripiirin puolesta vastaan Mikko Ritakallio ja Taistelukoulun kilven Kainuun piirin edustaja Terho Pelli. Palkinnot jakoivat liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kallio ja liiton 2. varapuheenjohtaja Sampo Puoskari.

 

 

Kolmivuotissuunnitelmaa valmistellaan

Liittovaltuusto hyväksyi pienin muutoksin hallituksen esityksen edellä mainittuihin kolmivuotissuunnitelman kohtiin. Valtuuston hyväksymässä muotoilussa marraskuussa kokoontuvalle liittokokoukselle esitetään, että liiton arvot olisivat isänmaallisuus, vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Liiton toiminta-ajatukseen on lisätty maininta kokonaisturvallisuudesta. Uuden muotoilun mukaan toiminta-ajatus on: Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Kolmivuotissuunnitelman pohjana ovat mm. syksyllä toteutetut jäsenkyselyt, hallituksessa ja valtuustossa käydyt keskustelut isoista suuntaviivoista sekä liiton toimikuntien esitykset. Kolmivuotissuunnitelman valmistelu jatkuu nyt niin, että ensimmäinen luonnos suunnitelmasta toimitetaan yhdistyksille, piireille ja liiton luottamushenkilöille kommentoitavaksi ennen juhannusta. Suunnitelma hyväksytään marraskuussa Lappeenrannan liittokokouksessa.

Aktiivista toimintaa kentällä

Vuonna 2015 liiton toiminnan painopisteenä olivat jäsenhankinta, ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen sekä reserviupseereiden edunvalvonta. Vuoden keskeiseksi edunvalvonta-asiaksi nousi vaikuttaminen valmisteilla olevaan EU:n ampuma-asedirektiiviin, jossa mm. esitettiin täyskieltoa itselataaville kertatuliaseille. Toinen iso edunvalvontakysymys oli vapaaehtoiseen maanpuolustustyön- ja koulutuksen määrärahaleikkausten estäminen.

Pääosa aktiivisesta reserviupseeritoiminnasta tapahtuu yhdistyksissä ja piireissä. Vuoden 2015 aikana järjestettiin yhdistyksissä (317) ja piireissä (20) yli 3.200 ampumatilaisuutta, yli 2.000 liikunta-, maastotoiminta- ja kilpailutilaisuutta, yli 3.000 maanpuolustusaatteellista tilaisuutta ja tapahtumaa sekä lisäksi useita koulutus- tiedotus- ja kansainvälisen toiminnan tapahtumia.

Liiton tilinpäätös toteutui melko hyvin budjetoidusti. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli noin 543.000 €. Liitto tuki yhdistysten ja piirien toimintaa noin 110.000 eurolla. Lisäksi liitto vastasi koko organisaation puolesta jäsenmaksuperinnästä ja jäsenrekisterikuluista. Liiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut, yleisavustukset sekä liiton sijoitussalkun tuotot. Vuoden 2015 tilinpäätös oli liki 21.000 euroa alijäämäinen.

Valtuuston viimeinen kokous

Kevätkokous oli nykyisen liittovaltuuston viimeinen varsinainen kokous. Uusi valtuusto valitaan Lappeenrannan liittokokouksessa ja se pitää ensimmäisen kokouksensa joulukuussa. Valtuuston puheenjohtaja Jorma Kallio kiitti valtuustoa aktiivisuudesta koko valtuustokauden ajan.