Teksti: Janne Kosonen

Liittovaltuusto valitsi puheenjohtajia ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2013

Reserviupseeriliiton liittovaltuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2013 majuri (res) Jorma Kallion ja varapuheenjohtajaksi luutnantti (res) Pinja Hellmanin. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin kapteeni (res) Mikko Halkilahti ja 2. varapuheenjohtajaksi luutnantti (res) Aaro Mäkelä. Liittovaltuusto hyväksyi myös toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013 sekä liiton talouden pitkän tähtäyksen suunitelman sekä kansainvälisen toiminnan strategian

RUL:n puheenjohtajana toimii majuri (res) Mika Hannula, joka valittiin kolmivuotiskaudeksi 2011-2013 Seinäjoen liittokokouksessa syksyllä 2010. Panssariprikaatissa Parolannummella pidetyssä liittovaltuuston kokouksessa kaikki henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti. Viikonlopun aikana Panssariprikaatissa pidettiin myös RUL:n liittohallituksen vuoden viimeinen kokous. Viikonlopun ohjelmassa oli myös liiton kolmivuotisstrategian pohjustusta ryhmätyöskentelyllä. Kaikkiaan paikalla oli liki 60 liittohallituksen ja -valtuuston jäsentä.

Liiton toiminnan painopisteet ensi vuonna ovat:

  Toiminta- ja vänrikkipäivät
 Jäsenhankinta ja -huolto
 Ampumatoiminnan turvaaminen ja kehittäminen
 Kolmivuotissuunnitelma ja Oulun liittokokous

Toimintasuunnitelmassa on  määritelty konkreettisia tavoitteita organisaation jokaiselle tasolle.

Liitto
 Kolmivuotissuunnitelma 2014 – 2016 ja sääntöuudistus vahvistetaan Oulun liittokokouksessa
 Liiton jäsenmäärä kasvaa
 Vänrikkipäivät järjestetään viidessätoista piirissä
 Toimintapäivätapahtumia järjestetään 100
 Järjestetään toinen yhdistyspäivä
 Viestintää kehitetään viestintästrategian mukaisesti
 Liitto seuraa aktiivisesti ampuma-aselain ja -ratalain valmisteluja
Piirit
 Vänrikkipäivä järjestetään
 Toimintapäivä järjestetään
 Prosenttiammunnassa paremmat tulokset
 Piirin jäsenmäärä kasvavaa
 Piirin nettisivut ovat aktiivisessa käytössä
 Uusittu toimintalomake on käytössä
 Piiri osallistunut kolmivuotissuunnitelmaprosessiin ja lähettää edustajan Oulun liittokokoukseen
Yhdistykset
 Yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
 Prosenttiammunnassa edellisvuotta parempi tulos
 Sähköisen kuntokortin käyttäjämäärä on kasvanut
 Jäsenten sähköpostiosoitteet ajan tasalla
 Uusittu toimintalomake on käytössä
 Yhdistys osallistunut kolmivuotissuunnitelmaprosessiin ja lähettää edustajan Oulun liittokokoukseen
Reserviupseerit
 Prosenttiammunta on suoritettu
 Sähköinen kuntokortti on aktiivisessa käytössä
 On osallistuttu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, yhdelle MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään

Vuoden 2013 toimintakalenteri löytyy netistä liiton kotisivuilta: www.rul.fi

Jäsenmaksuihin ei muutoksia, lehtimaksu nousee eurolla

Talousarvion mukaan piirien toiminta-avustukset sekä projektituet ja kannustepalkkiot pysyvät vuonna 2013 tämän vuoden tasolla. Liiton varsinaisen toiminnan nettokulut ovat ensi vuonna noin 500.000 €.

Talousarvio perustuu nykyisille jäsenmaksuille. Näin varsinaisen jäsenen liittomaksu olisi vuonna 2012 edelleen 12 euroa. Reserviläinen-lehden tilausmaksu nousee yhdellä eurolla eli se on ensi vuonna 7,5 €. Keskeinen syy korotukselle on lehden tilausmaksuun tullut 9 %:n arvonlisävero. 

Reserviläinen ilmestyy ensi vuonna taas kahdeksan kertaa vuodessa. Ilmestymisaikataulua on muutettu kuitenkin siten, että kevätkaudella ilmestyy viisi ja syyspuolella kolme lehteä.

Jäsenmaksut 2013:
• varsinainen jäsen 19,5 € (sisältää liittomaksun 12 € ja myös Reserviläisen – lehtimaksun 7,5 €)
• nuorisojäsen 14,5 € (sisältää Reserviläisen – lehtimaksun 7,5 € )
• ORUP:n jäsenen jäsenmaksu 9,5 €
• henkilöjäsen 45 €
• tukijäsen 170 € ja
• kannattajajäsen 450 €

Nuorisojäseniä ovat kaikki 1985 tai myöhemmin syntyneet henkilöt.