Teksti: Janne Kosonen

Lindberg: Kertausharjoitusten määrä pidetään nykytasolla

Yleinen asevelvollisuus on puolustusratkaisumme luja perusta. Sen avulla tuotamme ja ylläpidämme sodan ajan joukkomme. Asevelvollisten sotilasosaamisen ja toimintakyvyn perustiedot ja -taidot luodaan laadukkaalla varusmieskoulutuksella. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että näitä taitoja kehitetään ja ylläpidetään myös varusmiespalveluksen jälkeen, reserviläisten ollessa sodan ajan puolustusvoimien suurin henkilöstövoimavara sanoi puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Hän piti sunnuntaina 20.11. juhlapuheen viiden maanpuolustusjärjestön liittokokousviikonlopun päättäneessä maanpuolustusjuhlassa Lappeenrannassa.

– Reserviläisten osaaminen ja toimintakyky rakentuvat kolmen toisiaan tukevan osa-alueen varaan. Ensimmäisen osa-alueen muodostaa velvollisuuteen perustuvat kertausharjoitukset, joissa koulutetaan sodan ajan joukkojamme suunnitelmallisen rytmityksen mukaisesti. Reservin kertausharjoitusmäärät nousivat vuonna 2015 merkittävästi, jolloin kertausharjoituksissa koulutettiin noin 18 000 reserviläistä, kun taas kahtena aiempana vuonna reserviläisiä koulutettiin vain kolmasosa mainitusta määrästä. Kertausharjoitusten määrä on tarkoitus pitää tänä ja tulevina vuosina vuoden 2015 tasolla, Lindberg totesi.

– Kertausharjoitusten lisäksi koulutimme viime vuonna noin 2500 reserviläistä johtamissamme vapaaehtoisissa harjoituksissa. Merkillepantavaa on, että näiden harjoitusten suosio on lisääntynyt. Vuonna 2015 jo enemmän kuin joka toinen kutsutuista osallistui tällaisiin harjoituksiin. Luvut osoittavat selvästi reserviläistemme aktiivisuuden ja vahvan sitoutumisen maanpuolustukseen sekä halun kehittyä omassa tehtävässään myös vapaaehtoisuuden kautta.

Jarmo Lindberg sanoin myös, että puolustusvoimat pyrkii omalta osaltaan ylläpitämään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toimintaedellytyksiä, mistä osoituksena on Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutukseen suuntaamien määrärahojen pitäminen myös ensi vuonna nykyisellä tasolla.

Puolustusvoimien tiedote kenraali Lindebergin puheesta löytyy täältä.

Suomen Reserviupseeriliiton ja neljän muun vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön Jalustintuntumalla -liittokokousviikonlopun tapahtumiin Lappeenrannassa osallistui yhteensä reilusti yli 500 henkilöä.